Zeptali jsme se

Zeptali jsme se

Richarda Austena, CEO MOL Česká republika

Ceny pohonných hmot prudce rostou. Jaký vývoj očekáváte pro následující čtvrtletí?

Toto lze momentálně těžko odhadovat. Na vývoji se podílí řada faktorů od geopolitických po lokální, které nelze s určitostí předvídat. A tím myslím státní kroky, vývoj situace v Rusku, vývoj situace na celém trhu ropy a ropných produktů ale i zemního plynu, energií obecně a další. V podstatě se nedá predikovat vývoj ani na týden dopředu, natož na další čtvrtletí. Můžeme si samozřejmě přát, aby byl pro všechny co nejpříznivější, samozřejmě včetně spotřebitelů.

Jak lze v současné době nejsnáze doplnit výpadky z ruských zdrojů? Může být řešením i větší podpora alternativních paliv?

Pohonné hmoty sítě MOL na území ČR tečou ze dvou zdrojů. První zdroj – východní zásobuje ČR z rafinérie Slovnaft, která patří do Skupiny MOL v Bratislavě, kde se zpracovává ropa z ropovodu Družba. Díky investicím v minulosti je Skupina MOL schopná využít i alternativní ropovod Adria, který se táhne skrze Maďarsko a Chorvatsko a ústí do přístavu Omisalj. Druhá část sítě MOL ČR je zásobována pomocí dodavatelů v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Momentálně zásobovaní ropou přes ropovod Družba pokračuje bez přerušeni, ale Skupina MOL má dostatečné ropovodní kapacity i na zabezpečeni dodávek do vnitrozemských rafinérii (Danube rafinérie v Maďarsku, Százhalombatta a Slovnaft rafinérie na Slovensku, Bratislava) přes ropovod Adria.

Alternativní paliva budou jistě hrát velice důležitou roli do budoucna v rámci udržitelnosti.

(lan)

Foto. MOL 

spinner