Řidič kamionu je podle svazu BGL povolání budoucnosti

Řidič kamionu je podle svazu BGL povolání budoucnosti

Podle evropského statistického úřadu Eurostat je silniční nákladní doprava nejvýznamnějším druhem dopravy v Evropské unii – připadá na ni plných 75 procent veškerého objemu přepravy. V Německu si drží podíl 71,8 procenta, velmi alarmující pro budoucnost odvětví je ovšem sílící nedostatek profesionálních řidičů.

Navíc bude nutné vypořádat se i s nárůstem výdajů v souvislosti s novými požadavky na ochranu klimatu. Zajímavé příležitosti naopak přináší mobilitní balíček a Nová hedvábná stezka. Země EU se dohodly na strategii, že emise oxidu uhličitého u užitkových vozidel budou do roku 2030 snížené o 30 procent ve srovnání s úrovní roku 2019. Prozatímním cílem je snížení o 15 procent do roku 2025. Pokud by se ambiciózní zadání nepodařilo splnit, hrozí podle německého svazu automobilového průmyslu VDA značné pokuty, v krajním případě až likvidační. Pro autodopravce pak nová nařízení EU budou znamenat vyšší pořizovací náklady. V této souvislosti poukazuje Mezinárodní unie silniční dopravy IRU na skutečnost, že podle statistik za masivními emisemi CO2 v silniční dopravě nestojí nákladní, ale individuální osobní doprava.

Je třeba získat nové řidiče i udržet ty zkušené

„V současné době silniční nákladní doprava postrádá pokrytí kolem 21 procent pracovních míst,“ uvedl ředitel veletržní agentury Messe München Stefan Rummel. Na veletrhu transport logistic 2019, který se uskuteční ve dnech 4. až 7. června v Mnichově, budou proto v programu konferencí hrát velkou roli akce věnované problematice náboru nových řidičů. IRU spustila kampaň Tackling Driver Shortage in Europe s cílem přilákat zájem veřejnosti a získat nové zájemce. „Musíme přesvědčit mladé kandidáty, zároveň však musíme udržet i ty starší, zkušené,“ řekl prezident IRU Christian Labrot.

Vlastní průzkumy německého spolkového svazu spedice a logistiky BGL ukázaly, že nedostatek řidičů úzce souvisí s image odvětví a úrovní platů. „Navíc je třeba přimět výrobce i obchodníky, aby ve vlastním zájmu co nejdříve vylepšili organizaci odbavení na svých nákladových rampách,“ řekl mluvčí představenstva BGL Dirk Engelhardt. Problém podle něj tkví v extrémně dlouhých čekacích lhůtách při překladu zboží i při výměně palet. Nepřijatelné často bývají i hygienické podmínky a výjimkou není ani nevhodné chování personálu. Letitý nedostatek parkovacích míst je problémem bezpečnostním, provozním i sociálním.

Profese řidiče bude mnohem komplexnější

Módní diskuse o autonomním řízení jsou další překážkou při získávání nových řidičů. Dirk Engelhardt přesto považuje za zbytečné obavy, že v budoucnu nebudou řidiči zapotřebí: „Autopilot také nenahradil lidi v kokpitu letadel. Jiné to nebude ani v případě kamionů.“ Řidiči nákladních vozidel nesedí v kabině jen kvůli řízení, provázejí totiž také jim svěřené zboží, jsou odpovědní za jeho předání příjemci. „Pouze člověk je schopen poradit si v situacích, které ani moderní technologie nedokáže předvídat. Samozřejmě, že budou přibývat další asistenční systémy, takže se role řidiče promění. Profese bude mnohem komplexnější, bude totiž zahrnovat i roli logistického manažera opírajícího se o špičkové technologie. Věříme, že díky tomu bude atraktivnější pro digitální generaci mileniálů,“ řekl Christian Labrot.

Pro získávání nových řidičů je důležitý také nový mobilitní balíček EU, který BGL velmi vítá. Řidiči kamionů budou mít povinnost vracet se domů ke svým rodinám mnohem častěji, stejně jako bude platit povinnost návratu mezinárodně nasazených nákladních vozů do země registrace nejpozději po čtyřech týdnech.

Nové příležitosti pro silniční nákladní dopravu přenese euroasijská iniciativa Nová hedvábná stezka. Předpokládá se, že objemy silničních přeprav mezi Asií a Evropou vzrostou, ačkoli celkové rozdělení dopravního trhu zůstane stabilní – tedy že na námořní přepravu připadne stále kolem 80 procent veškerého globálního obchodu.

(red)

Foto: Daimler

spinner