Od září začnou platit novinky v STK pro veterány

Od září začnou platit novinky v STK pro veterány

18.3. - Provozovatele historických automobilů čeká od 1. září několik důležitých novinek. Například si budou moci registrovat vozidlo nejen v místě bydliště, ale i na dalších 14 místech obcí s rozšířenou působností v jednotlivých krajích a v Kolíně. Prodlužuje se lhůta u testování veteránů ze dvou na pět let. Nově také budou muset veteránská vozidla absolvovat technickou prohlídku na stanicích STK. Přinášíme přehled hlavních novinek.

Největší změnou je povinnost provozovatelů projít s historickým vozidlem technickou kontrolou. Nejprve je nutné se s vozidlem dostavit na jakoukoliv autoklubovou testovací komisi, která ověří historickou původnost vozidla. Po vystavení protokolu o testování vozidla se provozovatel dostaví k technické kontrole, kde po úspěšném výsledku kontroly může dát historické vozidlo zapsat do registru historických a sportovních vozidel. Technická prohlídka bude samozřejmě přihlížet k různému stupni technického pokroku vzhledem k času uvedení do provozu.

Za tímto účelem byly vytvořeny tři kategorie veteránů:
A) novodobá historická vozidla (od 1. července 1972)
B) poválečná vozidla (od 1. července 1953 do 30. června 1972)
C) předválečná a válečná vozidla (do 30. června 1953)

Role veteránských klubů se nijak nemění oproti současnému stavu. Budou moci nadále provádět testování na historickou původnost vozidel.

Vozidlo, které nebude mít platnou testovací původnost a technickou kontrolu nemůže být zapsáno v registru sportovních a historických vozidel.

Části novely o podmínkách provozu na pozemních komunikacích mohou řidiči i jiných než veteránských vozidel využívat již nyní. Například se prodloužila od 1. března 2023 platnost evidenční kontroly z 30 dnů na jeden rok. Od 1. ledna 2024 pak dojde ke zrušení povinnosti mít velký technický průkaz. Údaje se při nejbližší technické kontrole doplní do malého technického průkazu.

(pav)

Foto: pav

spinner