MAN urychluje přechod k nulovým emisím

MAN urychluje přechod k nulovým emisím

„Budoucnost začíná nyní, dláždíme cestu k nulovým emisím“ - pod tímto heslem MAN přivítal v Norimberku zástupce politiky, vědy a průmyslu, aby jim představil téměř sériový elektrický nákladní automobil a dal startovní signál důležitému projektu vodíkové budoucnosti.

Alexander Vlaskamp, předseda představenstva společnosti MAN Truck & Bus, na akci řekl: „MAN urychluje svou transformaci a podniká velké kroky směrem k bezemisním pohonným systémům. Ve společnosti MAN a ve skupině TRATON se jednoznačně zaměřujeme na bateriové elektrické pohony. Ty tvoří základ našich těžkých e-nákladních vozidel, která budeme uvádět na trh od roku 2024. Teprve až bude k dispozici dostatečné množství zeleného vodíku a odpovídající infrastruktura, tedy dlouho po roce 2030, počítáme s využitím nákladních vozidel na H2 ve vybraných oblastech použití. Proto se tématu vodíku věnujeme a financování ze strany spolkové země Bavorsko nám umožňuje získávat další odborné znalosti v této oblasti.“

Alexander Vlaskamp na akci rovněž oznámil, že prvních 200 e-nákladních vozidel bude vyrobeno na začátku roku 2024. Elektrické nákladní vozy na baterie pak budou sjíždět z výrobní linky v hlavním závodě společnosti MAN na e-mobilitu v Mnichově. Kromě toho se má zvýšit přidaná hodnota bateriových elektrických užitkových vozidel - s vlastní montáží tzv. bateriových sad. MAN tak dává jasně najevo, že zrychluje tempo přechodu na bezfosilní formy pohonu a připrav je se na bezemisní budoucnost nákladní a osobní dopravy.

Bavorský vozový park

K tomu patří i další budování kompetencí v oblasti vodíkové technologie. Spolková země Bavorsko financuje výzkumný projekt „Bavorský vozový park“ (Bayernflotte) v rámci vlastní vodíkové strategie a urychluje tak rozvoj kompetencí. Finanční prostředky činí 8,5 milionu eur. V rámci projektu Bayernflotte vyvíjí MAN společně se svými průmyslovými partnery (Bosch, Faurecia a ZF) nákladní automobil s palivovými články. Ten bude dodán pěti zákazníkům v polovině roku 2024. Společnosti BayWa, DB Schenker, GRESS Spedition, Rhenus Logistics a Spedition Dettendorfer budou po dobu jednoho roku testovat své nákladní vozy s palivovými články poháněné vodíkem v reálném provozu.

Prototyp vychází z nové generace vozidel MAN

Skutečnost, že bateriový elektrický pohon a pohon na vodíkové palivové články jdou technologicky ruku v ruce a vzájemně na sebe navazují, zdůraznila společnost MAN první prezentací bateriového elektrického prototypu na bázi nové generace nákladních vozidel MAN. Výchozím bodem je elektromotor, který čerpá energii z baterií. BEV (Battery Electric Vehicle) již nabízí základní technologii, která spojuje požadavky zákazníků na nákladově optimalizovaná a praktická řešení se snahou o udržitelnost a klimatickou neutralitu nákladních vozidel, autobusů a dodávek MAN. Jako doplněk mohou být v budoucnu používány nákladní automobily a autobusy s palivovými články H2, které jsou založeny na hnacím ústrojí BEV, ale nahrazují velkou část hmotnostně náročných baterií lehčími nádržemi na vodík a palivovým článkem.

Podle současného stavu techniky mají užitková vozidla s palivovými články delší dojezd než vozidla s bateriemi jako zásobníkem energie, ale energetické náklady na vodík v provozu jsou zatím výrazně vyšší. Energetická nákladová výhoda bateriových nákladních vozidel je klíčem k rychlému přechodu na e-nákladní vozidla, který je naléhavě nutný pro splnění klimatických cílů v odvětví dopravy. Na vysvětlenou: náklady na palivo nebo energii tvoří největší část celkových nákladů na vlastnictví (TCO) u intenzivně využívaných užitkových vozidel.

Kromě toho zůstává zásadním faktorem pro transformaci dopravního odvětví rozvoj nabíjecí infrastruktury. Politická podpora je zde nezbytná. K tomu přispěje i skupina TRATON, mateřská společnost MAN Truck & Bus.

Dalším důvodem, proč se vodík jako médium pro ukládání energie později stane relevantním jako baterie pro užitková vozidla, je skutečnost, že zelený vodík nebude v blízké budoucnosti k dispozici v dostatečném množství a pravděpodobně se bude zpočátku používat v průmyslových odvětvích vyrábějících ocel nebo chemikálie.

(lan)

Foto: MAN

spinner