Přeprava surovin

Nový systém bezpečnosti krmiv komplikuje život dopravcům

Nový systém bezpečnosti krmiv komplikuje život dopravcům

PRAHA (5.12.) – Od nového roku platí přísnější pravidla v oblasti systému bezpečnosti krmiv (GMP+FSA) v celém potravinovém řetězci při nakládání s krmnými produkty pro Českou republiku. Přestaly platit výjimky doposud překrývané určitým prohlášením v dopravě krmiv pro jateční zvířata. Na ignorování těchto změn doplatili podle českého certifikačního orgánu United Registrar Systems of Czech (URS Czech), která o novele opakovaně informuje, první hříšníci mezi spedičními firmami. Dopravci nemohou kvůli absenci certifikace této normy nakládat či vykládat přepravované suroviny.

Evropské firmy na zpřísnění bleskurychle zareagovaly a odmítají od dopravců, kteří certifikaci podle normy GMP+ podcenili, aby mohli potravinový řetězec zásobovat surovinami určenými pro krmení jateční zvěře. „Přísnější pravidla se začala navzdory našim varováním v potravinovém řetězci tvrdě vymáhat. Firmy v Německu či Holandsku odmítají od dopravců, kteří nemají potřebný certifikát, naložit dopravce případně od nich převzít suroviny. Přestaly platit výjimky. To platí i pro další země EU,“ informuje o příčinách Petr Maličovský, generální ředitel United Registrar of Systems Czech (URS Czech), nadnárodní společnosti, zabývající se certifikací mezinárodních podnikových standardů se zastoupením v Česku.

V množství Evropských zemí, je několik tisíc firem, díky kterým probíhá denně velké množství přeprav certifikovaných prostřednictvím zapojení v systému bezpečnosti krmiv, ale také prostřednictvím jeho ekvivalentů – schválených systémů. V těchto zemích mohou být použity již několik let pouze certifikované přepravy pro dopravu GMP+ produktů a Čeští dopravci v Evropě mohli do 1. ledna 2014 přepravovat na výjimku. Již během ledna nebyli čeští dopravci v několika případech bez certifikace GMP+ naloženi.

Podle této normy GMP+ musí podléhat nakládková plocha kamionů dopravců určených pro převoz krmiv přísným pravidlům. „Zajišťující dopravní společnost musí být důkladně instruovaná v příslušných dopravních požadavcích jako je čištění či dezinfekce nakládkového prostoru v kamionu. Zabrání se tak možné kontaminaci,“ míní Maličovský z URS Czech. To znamená, že řidič musí být vyškolen, musí vést záznamy o nákladu i čištění. Nakládkový prostor musí být výhradně určen pro krmivo, nesmí být před tím použit například pro transformátory či jakékoli jiné zařízení, nebezpečné látky jako benzín, oleje atd., tak jako tomu bylo při aférách v minulosti.

O nákladu se musí vést jasné záznamy. Kontrolu při přejímkách zboží při dopravě mají na starost takzvaní nakládkoví inspektoři, kteří kontrolují zboží při nakládce i během překládaní. Certifikovaná společnost v rámci certifikačního auditu provádí ověření, zdali jsou praktiky s čištěním ložní plochy, dle požadavků na správnou praxi a s tím i kontrolu pořádku záznamy o každé ložné ploše v posledních 3 nakládkách. Takový audit provádí u dopravce každý rok. Výstupem auditu je odhalení slabých míst u dopravce, kde dochází nebo by mohlo docházet k pochybení a tím i negativnímu vlivu na přepravovaný náklad.

Norma GMP+ a celý systém bezpečnosti krmiv má za cíl zamezit skandálům s kontaminací jateční zvěře, která se opakovaně v minulosti vyskytuje nejen v Evropě, ale napříč celým světem. Tato významná světová norma má za cíl vyrábět krmivo, které je bezpečné pro zvířata, resp. konzumenta zvířecích potravin i životní prostředí. Certifikát není nezbytný jen pro výrobce, ale také dopravce včetně firem působících na železnici, či v lodní dopravě, které převážejí krmivo.

(tj)

spinner