Přístavní správa v Antverpách posílila „zelenou“ flotilu remorkéry na oxidy dusíku

Přístavní správa v Antverpách posílila „zelenou“ flotilu remorkéry na oxidy dusíku

Přístav Antverpy minulý měsíc rozšířil flotilu pomocných plavidel o tři nové remorkéry. V roce 2020 odbavily Antverpy 14 tisíc námořních lodí a 57 tisíc říčních plavidel. Přístavní správa zajišťuje ročně kolem 19 tisíc manévrovacích operací s 18 remorkéry v režimu 24/7.

V září 2020 koupila přístavní správa první RSD remorkér od společnosti Multraship, poté následovalo pořízení dalších dvou podobných plavidel. Remorkéry typu RSD (Reversed Stern Drive) mohou být použity k tlačení i vlečení lodí, mají specifickou konstrukci a jsou vybavené filtrem na oxidy dusíku podle směrnice úrovně III. Plavidla vyrábí loděnice Damen.

Flotila antverpské přístavní správy má celkem 32 lodí – remorkéry, bagrovací lodě a řadu pomocných plavidel. Tato flotila produkuje téměř85 procent veškerých emisí CO2v Antverpách. Přístavní správa ve snaze omezit škodlivé emise realizuje víceletý program podpory ekologičtějších typů lodí, navíc věnuje velkou pozornost také optimalizaci všech přístavních operací. Předseda představenstva antverpské přístavní správy Jacques Vandemeirem při slavnostním křtu nových plavidel uvedl: „Antverpy si daly za cíl být v roce 2050 klimaticky neutrálním přístavem. Usilujeme o přechod na nové druhy energií. Nákup ekologických remorkérů je součástí naší zelené ofenzívy.“ Antverpská přístavní radní Annick de Ridderová dodala: „Jako přístav Antverpy chceme být dobrým příkladem v ekologickém chování. Brzy budeme testovat remorkéry poháněné metanolem a vodíkem.“

(red)

Foto: Port of Antwerp

spinner