Přístav Göteborg: Koronavirus by mohl urychlit digitalizaci v lodním průmyslu

Přístav Göteborg: Koronavirus by mohl urychlit digitalizaci v lodním průmyslu

12.4. - Pandemie koronaviru vystavila lodní dopravu nové zkoušce, která může podle Přístavu Göteborg přinést i pozitiva. V čase, kdy je třeba fyzický kontakt mezi členy posádky na palubě lodi a pracovníky na nábřeží udržet na minimu, jsou vyžadovány nové postupy - a rychle. V přístavu v Göteborgu existuje silný tlak na to, aby by koronavirová krize urychlila digitalizaci v jinak hodně konzervativním odvětví lodní dopravy.

Svůj pohled na digitalizaci zveřejnil Johan Östlund, hlavní důstojník na palubě lodi Ternvag, v okamžiku kdy se náklad načítal pro další vývoz do Finska. Rozsáhlá neochota v mnoha zemích umožnit posádkám plavit se na břeh je spojena s neochotou posádek lodí přijímat návštěvníky na palubu. „Jsme v ohrožení a omezujeme přístup na palubu klíčovým jednotlivcům, jako jsou piloti a servisní technici. Naštěstí zvládneme většinu věcí pomocí počítačových systémů a výměny e-mailů, i když to trvá trochu déle, “ řekl Johan Östlund.

Nejsložitější je to u břehu

V důsledku pandemie byla většina přístavů na celém světě nucena znovu přezkoumat své rutinní postupy. Větší využití digitálních nástrojů je součástí řešení ve snaze zachovat efektivní pracovní postup. Na břehu vše trvá o něco déle. Přestože se velká část práce odehrává na dálku během přibližování lodi do přístavu, jakmile je plavidlo u břehu, je obvykle zapotřebí celá řada fyzických interakcí mezi posádkou a doky. To by mohlo zahrnovat vše od kontroly kvality nákladu až po povolení, bezpečnostní kontrolní seznamy a oznámení o připravenosti před naložením nebo vyložením.

Dan-Erik Andersson, provozní ředitel Přístavu Göteborg, k tomu říká: „Nakládání a vybíjení je tradičně založeno na kontaktu s lidmi. Je to rychlé a celý systém byl v průběhu let vylepšován. Rychlá změna celé této struktury by vedla ke ztrátě času. Zavedením nových postupů a zajištěním toho, aby se více úkolů provádělo současně, nikoli postupně, se pravděpodobně můžeme z dlouhodobého hlediska zefektivnit,“ soudí Dan-Erik Andersson.

Digitalizace je v Přístavu Göteborg nejvyšší prioritou

Zvýšená automatizace a digitalizace je nyní v Göteborském přístavu nejvyšší prioritou. Většina iniciativ, které již byly zavedeny, se během koronské pandemie ukázala jako zvláště konstruktivní. Digitální systém Permesso , který byl zaveden v roce 2019, vedl k významnému snížení administrativy a přímého kontaktu při vydávání pracovních povolení dodavatelům. Tyto automatické brány pro nákladní auta u kontejnerového terminálu jsou dalším příkladem účinnějšího operačního postupu, jímž se snižuje nutnost fyzické interakce.

Za proces digitalizace odpovídá Malin Collin, zástupce generálního ředitele přístavního úřadu v Göteborgu. Podle něj rozsáhlé digitální změny v přístavu budou zavedeny v blízké budoucnosti a mohly by zásadním způsobem změnit. Podle Malina Collina je to především otázka zlepšení efektivity a vizualizace toků nákladní dopravy a pohybů do a z přístavu. „Toto je jeden z nejdůležitějších problémů a máme k dispozici prostředky k nalezení řešení. V současné době zkoumáme, jak umělá inteligence může využívat historická data k předpovídání událostí a urychlení rozhodovacího procesu. Plánování můžeme zlepšit pomocí rozhodnutí založených na datech, identifikováním trendů a předpovídáním událostí. Tímto způsobem můžeme vytvořit platformu pro efektivnější toky nákladní dopravy a pohyby dopravy po souši i na moři.“

Podle Marka Collina bude digitalizace přínosem pro všechny. Má-li však být dosaženo požadovaného výsledku, musí se více lidí v dopravním řetězci spojit do společných systémů a sdílet si navzájem informace. "Mám dojem, že míra přijetí stoupá, zejména nyní čelíme koronské krizi." Ale někdo musí převzít iniciativu, jednat jako hnací síla a nabízet účinné alternativy, které chce více lidí přijmout. V přístavním úřadu v Göteborgu jsme jen příliš ochotni ujít se cesty, a proto věnujeme digitálnímu rozvoji tolik času a zdrojů. “

Největší přístav na severu


Přístav Göteborg je největší přístav v severské oblasti. 30 % švédského zahraničního obchodu prochází přístavem v Göteborgu a polovina veškerého kontejnerového provozu. Přístav je zároveň je jediným přístavem ve Švédsku, který je schopen přijímat největší kontejnerová plavidla na světě a má nejširší škálu přepravních tras v Evropě i mimo ni. 25 tras železniční kyvadlové dopravy, které funguje denně, znamená, že společnosti v celém Švédsku a Norsku mají přímé, ekologicky chytré spojení s největším přístavem v severské oblasti. Přístav v Göteborgu má terminály pro ropu, automobily, Ro-Ro, kontejnery a cestující.

(tl)

spinner