Studie Transport Intelligence

Největší příjmy mají spedice z námořní přepravy

Největší příjmy mají spedice z námořní přepravy

Mezinárodní spedice v loňském roce vykázala solidní růst. Podle údajů expertů společnosti Transport Intelligence loni obor zaznamenal nárůst obratu o 3,1 procenta na 125,85 miliardy USD. Očekávají, že do roku 2016 by se jeho tržby mohly zvýšit o dalších 6,8 procenta.

Hlavním motorem růstu mezinárodní spedice byla námořní přeprava. Obrat námořní spedice se loni zvýšil meziročně o 11,5 procenta na 63,24 miliardy USD. Letecká spedice se naopak potýkala s poklesem obratu – její tržby se snížily o 4,2 procenta na 62,62 miliardy USD. Letecká přeprava podle zprávy Global Freight Forwarding 2013 nejvíce trpěla nadbytkem volných kapacit a vysokými náklady. Zákazníci se loni také více přikláněli cenově výhodnější, i když pomalejší námořní přepravě.

Výkony globální kontejnerové dopravy loni vzrostly o čtyři až pět procent. Analýza TI přisuzuje speditérům na celkovém „námořním koláči“ podíl mezi 40 a 50 procenty. Zbytek kontrolují kontejnerová rejdařství s vlastními pravidelnými spoji. Námořní spedice však rozhodně nemůže usnout na vavřínech. I jí se zřejmě v nejbližší době negativně dotkne nadbytek kapacit a nestálost přepravních tarifů. Podle Sorena Skoua, předsedy představenstva největšího kontejnerového rejdařství světa Maersk Line, hrozí, že by se letos tempo růstu odvětví mohlo snížit až na polovinu.

spinner