​Nové spojení Hamburku a Norimberku zahájilo provoz

​Nové spojení Hamburku a Norimberku zahájilo provoz

Vídeňská spedice Roland Spedition nabízí od července vlastní kontejnerový vlak spojující hamburské kontejnerové terminály CTA, CTB a EKOM/EUROGATE s terminálem TRICON v Norimberku. Frekvence odjezdů je prozatím stanovena na tři spoje týdně. Z Hamburku odjíždějí kontejnerové vlaky vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek.

Nikolaus Hirnschall z Roland Spedition uvedl, že z Norimberku do Rakouska jezdí navazující kontejnerové vlaky, které do Lince, Ennsu, Vídně a Štýrského Hradce přepravují i prázdné kontejnery. „Je to příležitost pro dovozce, kteří potřebují dostat kontejnerizované zboží z námořního přístavu Hamburk do hospodářsky silného regionu kolem Norimberku rychle a ekologicky, tedy po železnici. Zájem o novou nabídku je značný a ukazuje, že služba přichází na trh v pravý čas,“ dodal Hirnschall.

Spolková země Bavorsko je pro kontejnerové propojení hamburského přístavu s vnitrozemím nejdůležitějším partnerem. Bavorská ekonomika je intenzivně zapojena do mezinárodního obchodu a používá Hamburk jako důležitou vstupní i výstupní bránu. Mezi Bavorskem a Hamburkem bylo v loňském roce přepraveno 750 tisíc TEU. V současné době mohou zákazníci využít pro přepravu kontejnerů po železnici mezi Hamburkem a Norimberkem využít celkem 118 kontejnerových vlaků (včetně nového spoje Roland Spedition), z toho 62 cílí na importéry (Hamburk – Norimberk) a 56 na exportéry (Norimberk – Hamburk). Například Rotterdam spojuje s Norimberkem pouze 10 kontejnerových vlaků týdně. Mezi Antverpami a Norimberkem dosud přímé kontejnerové vlaky nejsou k dispozici.

„Hamburk dále posiluje svou pozici předního železničního přístavu v Evropě. Každý nový provozovatel kontejnerových vlaků z a do Hamburku zvyšuje naši konkurenceschopnost na trhu. Společně s našimi partnery v přístavu i ve vnitrozemí budujeme železniční spojení s důrazem na intermodální charakter. Pro naše zákazníky to představuje obrovskou příležitost,“ řekl Jürgen Behrens, vedoucí zastoupení HHLA v Mnichově. Člen představenstva hamburské přístavní marketingové společnosti Hafen Hamburg Marketing Axel Mattern dodal: „Cenová výhodnost a velký počet kontejnerových vlaků, které operátoři pro Hamburk nabízejí, zdaleka nestačí samy o sobě. Nabídka železničních spojů musí být maximálně spolehlivá a flexibilní. Výkonná infrastruktura je pro realizaci celého konceptu napros-

to klíčová.“ Behrens a Mattern uvítali, že spolková vláda podpořila výstavbu železničního „východního“ koridoru jako důležité dopravní alternativy k přetížené severojižní ose Hamburk – Hannover – Würzburg. „Konečně můžeme počítat s dalším rozvojem železničního spojení s vnit-rozemím. Pro největší německý univerzální přístav je to skvělá zpráva. Můžeme se těšit na další ekonomický růst a tvorbu nových pracovních příležitostí v regionu,“ dodal Mattern. 

Tomáš Johánek

spinner