​Nejnižší nabídku na stavbu obchvatu Jihlavy podal Metrostav Infrastructure

​Nejnižší nabídku na stavbu obchvatu Jihlavy podal Metrostav Infrastructure

19.7. - V opakované soutěži na stavbu jižní části obchvatu Jihlavy podala nejnižší cenovou nabídku ve výši 359 milionů Kč společnost Metrostav Infrastructure. Předpokládaná hodnota zakázky stanovená v zadávací dokumentaci byla 455 milionů Kč. Předmětem veřejné zakázky „II/602 Jihlava - JV obchvat, část JIH“ je novostavba části jihovýchodního obchvatu Jihlavy, která zahrnuje propojení silnic I/38 (konec stávajícího západního obchvatu Jihlavy) a silnice II/405.

Zadavatel, kterým je Kraj Vysočina, byl nucen v dubnu 2021 první soutěž zrušit z důvodu průtahů v řízení, které způsobilo napadání zakázky ostatními uchazeči. Hrozilo, že nebude možné čerpat finanční dotace, které má zadavatel k dispozici. Druhé výběrové řízení bylo vyhlášeno 21.5. 2021. Dle informací na webu Kraje Vysočina probíhá nyní vyhodnocování podaných nabídek. Smlouva by měla být podepsána v září 2021, stavba zahájena letos v říjnu, zprovozněna do 30. 6. 2023 a dokončena do 31.8. 2023.

(lan)

Foto: Metrostav Infrastructure

spinner