Kongres ITS přiblíží start-upy jako hybnou sílu mobility

Kongres ITS přiblíží start-upy jako hybnou sílu mobility

„Plnění slibů ITS“ je nosným tématem 13. ročníku Evropského kongresu ITS organizovaného ERTICO – ITS Europe a Evropskou komisí, který se odehraje v oblasti Brainportu nizozemského Helmondu a Eindhovenu ve dnech 3. až 6. června 2019 a na němž budou předvedeny nejnovější technologie zavedené v tomto regionu.

Region Brainport všeobecně uznávaný jako centrum inovací a řešení pro automobilový průmysl je nedílnou součástí technologické páteře Evropy. Tato lokalita je z pohledu poslání a práce ERTICO v oblasti podpory a rozvoje služeb inteligentní mobility příslibem zajímavého programu včetně inovativních demonstrací předvedených v centru Evoluon v Eindhovenu a v automobilovém kampusu v Helmondu.

V rámci Evropského kongresu ITS proběhnou různá tematická setkání s předními představiteli oblasti mobility, kteří budou hovořit o klíčových tématech dnešní dopravy.

Start-upy poháněné silou inovativní myšlenky a nadšením mění dnešní tvář dopravy a mobility, a to od způsobu, jakým se pohybujeme ve městech, až k tomu, jak je nám doručováno objednané zboží. Inovační síla start-upů boří zajeté koleje a zvyky v průmyslu. Nadcházející evropský kongres ITS v Eindhovenu si klade za cíl zprostředkovat tuto mimořádnou energii a připravil speciální tematickou sekci Start-upy, průlom a budoucí pracovní síla (Start-ups, Disruption and Future Workforce), která se bude věnovat začlenění start-upů a jejich podpoře tak, aby mohly plně využít svůj inovační potenciál. Na problematiku start-upů se zaměřuje také řada aktivit ERTICO – ITS Europe s cílem zajistit intenzivnější spolupráci s tímto sektorem tak, aby jejich přelomový potenciál byl využit k vytvoření ještě více bezpečné, čisté, udržitelné a sociální mobility. Jednou z těchto aktivit je iniciativa ERTICO Start-up Initiative, která bude představena na kongresu v Eindhovenu. V jejím rámci budou start-upy moci využít výhod příležitostí „matchmakingu“ dvoustranných jednání se soukromými a veřejnými subjekty v rámci sítě ERTICO.

Součástí evropského kongresu ITS v Eindhovenu bude také Start-up zóna, která nabízí místo pro setkání start-upů s klíčovými hráči, zástupci správních orgánů, firmami a investory a předními odborníky v oblasti mobility budoucnosti, logistiky a chytrých měst. V této zóně bude prostor pro přibližně 50 start-upů.

(lan)

https://2019.itsineurope.com

spinner