​České firmy mohou získat prostředky na vlastní kosmický projekt

​České firmy mohou získat prostředky na vlastní kosmický projekt

11.10. - Využití nových technologií pro vědecký výzkum a rozvoj technologií pro ryze komerční prostředí i pro potřeby státu – to jsou dvě hlavní zaměření budoucí české mise, kterou Evropská kosmická agentura (ESA) poptává v České republice formou soutěže za více než miliardu korun na zhruba 10 let. Výsledkem by mohl být samostatný kosmický let v režii českých aktérů. Termín pro podání návrhů je do 14. prosince 2020. Od vývoje a otestování hardware, což byla dosud typická role českých firem, se tak české subjekty budou nově podílet také na systémovém návrhu, vypuštění a provozu na oběžné dráze.

České firmy se v posledních letech etablovaly jako dodavatel vybavení pro zahraniční kosmické mise. Dalším logickým krokem je vybudovat kapacity pro vývoj celých kosmických misí. Ty jsou nákladnější, ale také mají mnohem vyšší přidanou hodnotu a provází je vyšší návratnost investic,“ řekl ředitel Odboru ITS a kosmických aktivit Ministerstva dopravy Václav Kobera.

Na rozdíl od projektů posledních let by tyto tzv. Ambiciózní projekty ESA měly směřovat k samostatnému kosmickému letu v režii českých aktérů, a to buď jako samostatné mise nebo jako výrazný autonomní element větší mezinárodní mise. V posledních letech se totiž ČR podílela vždy jen na misích navržených a provozovaných v zahraničí (s výjimkou malých experimentálních nanodružic typu cubesat). Výzva Evropské kosmické agentury je zacílena na české firmy i akademické subjekty s cílem spojit síly celého vesmírného průmyslu ČR. Do projektu se zapojí desítky nejen technologických firem, kterým účast v projektu může pomoci překlenout současnou ekonomickou situaci zasaženou pandemií koronaviru. Celá řada těchto firem spojuje své aktivity s oblastí letectví, které zažilo v letošním roce zásadní útlum činnosti.

První ze dvou výzev, zaměřenou na využití nových technologií pro vědecký výzkum, ESA otevřela s termínem 14. prosince 2020. Druhá výzva bude následovat také ještě letos a bude zaměřena na demonstraci technologií pro ryze komerční prostředí a pro potřeby státu. Obě výzvy jsou plánovány na dobu trvání přibližně 10 let.

Výběr misí bude dvoukolový. Až 4 předkladatelé nejslibnějších návrhů získají kontrakt na studii k rozpracování svého návrhu do nejjemnějších detailů. Na tuto fázi je vyhrazeno 10 milionů korun pro každého vybraného předkladatele, a to za podílu spolufinancování 90 - 10 %, čímž dávají předkladatelé najevo, že projektu věří a že očekávají návratnost vložených prostředků. Výstupem studie je nejen podrobný plán mise, který bude důkladně oponovaný experty z celého světa, ale i rozpracování zapojení českých firem do výroby. Právě podíl českých komponent, celková přidaná hodnota a obchodní příležitosti jsou důležitými kritérii pro výběr, která z těchto misí nakonec jako jediná bude realizována. Pokud to bude finančně možné, lze realizovat i mise dvě.

Již v září pořádalo ministerstvo dopravy workshop, kde představilo detaily připravovaného tenderu a účastníkům předalo užitečné tipy, jak přistoupit k návrhu mise tak, aby na nic nezapomněli a vyvarovali se častých chyb. Materiály jsou na vyžádání stále k dispozici.

Český vesmírný průmysl zažívá v letošním roce celou řadu úspěchů. Začátkem září vynesla Evropská raketa Vega 53 družic, které byly postupně během letu uvolňovány z vypouštěcího zařízení neboli dispenseru české výroby, což byl nejnákladnější kus českého hardwaru od našeho vstupu do Evropské kosmické agentury (ESA) v roce 2008. V únoru se pak české subjekty zapsaly i do startu sondy Solar Orbiter. Tato mise byla významná doposud největším zapojením českých vědeckých pracovišť do přípravy vědecké kosmické sondy.

Odkaz na další informace na webu odboru. Parametry ambiciozních projektů jsou oznámeny na následujícím videu.

(lan)

Foto: ESA

spinner