Ing. Pavel Lamacz (ČSKD-Intrans) pro DN

Přeprava ČSKD-Intrans se loni zvýšila o zhruba 50 procent“

Operátor kombinované dopravy ČSKD-Intrans má za sebou úspěšný rok. O tom, jak loni profitoval z vysoké poptávky a jaké úkoly před podnikem stojí letos, jsme hovořili s místopředsedou představenstva ČSKD-Intrans Ing. Pavlem Lamaczem.

„V roce 2006 ČSKD-Intrans podle vašich údajů zvýšil výkony o více než 40 procent. Jak si společnost vedla loni?“

„V loňském roce jsme opět navýšili přepravní výkony. Objem přepravených kontejnerů meziročně vzrostl dokonce o zhruba 50 procent. Jednalo se zejména o objemy na dalších pravidelných vlacích trasy Rotterdam – Praha, ale citelný nárůst přepraveného zboží jsme zaznamenali i na hlavní trase Hamburk – Praha. To dokládá i nedávno zveřejněná studie přístavu Hamburk, podle níž náš podíl na trhu soustavně narůstá.“

„Kolik zboží a v jakých relacích jste konkrétně přepravili?“

„Jen v relacích Hamburk a Rotterdam jsme se pohybovali v řádu 50 až 60 tisíc TEU. K tomu je dále nutné připočíst objemy dopravy, které realizuje Vaše dceřinná společnost SKD-Intrans v relacích do Koperu a Kalingradu.“

„Co se v nabídce služeb ČSKD-Intrans změnilo?“

„Díky zavedení sledování našich vlaků pomocí GPS se především zlepšila informovanost našich zákazníků. Náš vlakový partner dále založil pobočku v Nizozemsku, takže celý úsek Rotterdam – Praha je v režii jediného subjektu. Díky tomu došlo k minimalizování zpoždění. Naše vlaky jsou díky tomu také jako jedny z prvních schopné využívat novou trasu ‚Betuweroute‘ v Nizozemsku.“

„Kolik párů vlaků a do jakých destinací nyní provozujete?“

„Krátce v párech vlaků týdně: sedmkrát Hamburk a čtyřikrát Rotterdam – Praha, dále pětkrát Koper – Žilina a jednou Žilina – Kaliningrad, dvakrát Koper – Bratislava a rovněž dvakrát Koper – Paskov.“

„Jak jsou vytíženy?“

„Nadále přetrvává vliv posilující koruny a slábnoucího dolaru na objemy v exportu, zatímco import (zejména z Dálného východu) neustále roste. Výsledkem je prohlubující se nerovnováha importu a exportu. Současně se ovšem zvyšuje zájem o alternativní relace. Je také cítit přesun objemů ze silnice na železnici, například i z důvodu zabezpečení kontejnerů proti krádeži během přepravy a podobně.“

„Omezoval loni vaše výkony stejně jako dříve zejména nedostatek silničních nákladních vozidel pro rozvoz ke konečným zákazníkům, nebo i další, nové okolnosti?“

„V loňském roce jsme znatelně rozšířili flotilu našich autodopravců jak v Praze, tak i v Přerově, proto jsme nedostatek vozidel již nevnímali jako jeden z hlavních limitujících faktorů. Nyní se výrazněji projevuje spíše limitace kapacitou dopravní infrastruktury zejména v přístavech.“

„Jak pokračují práce na přípravě výstavby nového terminálu v Praze-Malešicích a rozšíření terminálu v Přerově?“

„Přípravné práce na výstavbě terminálu v Praze jsou ve finálním stadiu. Rovněž na rozšíření terminálu v Přerově je již zpracována dokumentace a začíná projednávání s orgány státní správy.“

„Jednáte o případné státní nebo evropské podpoře pro oba projekty?“

„V tuto chvíli k tomu bohužel ne-jsou vyhlášeny žádné podpůrné programy. Pokud budou vyhlášeny, přihlásíme se.“

„Jakou by podle vás mohla nebo měla mít podpora kombinované dopravy ze strany státu podobu?“

„Stát by měl znovu otevřít možnost podpory například pro nové infrastrukturní projekty v oblasti kombinované přepravy. Zájem o tento druh přepravy znatelně roste a kapacita stávající infrastruktury se začíná jevit jako nedostatečná. Zdárná realizace nových projektů je však stále během na velmi dlouhou trať a jednoho dne poptávka musí nutně převýšit možnosti/nabídku, což opět negativně zapůsobí na všechny zúčastněné. A to včetně státu, který bude muset řešit dopady tohoto stavu, například opětovný přesun objemů z železnice zpět na silnici na celé přepravní trase, tedy přetížení silničních komunikací již od hranic.“

„Plánujete na letošní rok nové služby nebo produkty?“

„Plánujeme navýšení počtu spojů na stávajících relacích. Rozbíhá se také nové vlakové napojení terminálu v Bratislavě na terminál v Praze, tedy i propojení servisu Hamburk/Rotterdam s Bratislavou.“

„Jaká největší výzva před ČSKD-Intrans letos stojí?“

„V první řadě ve spolupráci s ČD Cargo obnovit provoz kontejnerového terminálu v Brně. Dále zahájení výstavby nového terminálu v Malešicích a prací na rozšíření terminálu v Přerově.“

„Jak hodnotíte vývoj kvality služeb spolupracujících železničních dopravců – českých i německých?“

„Kvalita železničních dopravců (ČD Cargo, ŽS Cargo a ITL) podle mého názoru odpovídá jejich možnostem. Celkově mohu naši spolupráci hodnotit jako velmi dobrou.“

„Jak další rozvoj společnosti podporuje rakouský majitel?“

„Naši majitelé mají zájem na zkvalitňování služeb v tomto oboru. Jejich podpora je zřejmá i z toho, že souhlasili s výstavbou nového terminálu a rozšířením terminálu v Přerově.“ (spa)

spinner