​Pomalý rozvoj infrastruktury zpomaluje růst železnice

​Pomalý rozvoj infrastruktury zpomaluje růst železnice

8.10. - Green Deal, Fit for 55, strategie mobility, programy financování, jako je fond EU pro obnovu RFF – v Evropském roce železnic je cesta alespoň politicky průchodná pro intenzivnější využívání železnice. Infrastruktura se však stává limitujícím faktorem, jak bylo ukázáno na společném železničním kongresu Spolkové asociace pro správu materiálů, nákupu a logistiky (BME) a Sdružení německých dopravních společností (VDV) 6. října v Essenu. Zástupci železnic se obávají nedokončené správy staveniště a pomalého rozšiřování sítí. Zdvojnásobení výkonu provozu do roku 2030 není vzhledem k časově náročnému plánování infrastruktury reálné.

Evropská komise pokračuje ve svém úsilí o posílení železnic, oznámil vedoucí útvaru „Jednotný evropský železniční trh“ generálního ředitelství pro mobilitu a dopravu Maurizio Castelletti. V letech 2022 – 2023 hodlá Komise podniknout iniciativy ke zlepšení služeb provozovatelů infrastruktury, aktualizovat kombinovanou směrnici 92/106 a revidovat pokyny pro financování společností, přístup na trh a veřejné služby.

I z pohledu zasílatele hraje železniční doprava o čas. Velké investice se vkládají do železniční infrastruktury po celém světě. Zákazníci a úřady požadují nulové emise a zde se ukázalo, jak jsou železnice během pandemie korony a blokády Suezského průplavu kontejnerovou lodí Ever Given odolné.

Úspěch železnic však stojí nebo klesá s výkonem provozovatele infrastruktury, říká Marco Terranova, generální ředitel SBB Cargo Italia. Chybí mu jakékoli servisní myšlení ze strany správce infrastruktury; procesy jsou komplikované a nepraktické. „Bez těchto provozovatelů infrastruktury však žádného z cílů nedosáhneme,“ varoval Terranova. 30 procent tržního podílu železnice do roku 2030 a 50 procent tržního podílu do roku 2050 v nákladní dopravě je iluzorní. Stále existuje možnost položit několik linek sem a tam, ale zdvojnásobení kapacity na stávající infrastruktuře není možné. K tomu je zapotřebí dlouhodobý expanzní program; ale ten není v dohledu. Železniční společnosti mohou podpořit přechod na dráhu tím, že usnadní integraci železničních služeb do logistických řetězců poskytováním údajů o přepravě, říká Nicholas Giraud, člen představenstva společnosti SNCF Rail Logistics Europe a generální ředitel společnosti Captrain Holding. Zasazuje se také o další rozvoj strategie. Kombinace konkurence v prodeji a spolupráce při poskytování služeb musí nahradit ryzí konkurenční myšlení. Giraud očekává od provozovatelů infrastruktury větší flexibilitu tím, že upřednostní těžký nákladní vlak před místním osobním vlakem s lehkou obsluhou.

SSL

Foto: SNCF

spinner