​Dopravci i Středočeský kraj vyzývají k okamžitému řešení situace kolem mostů v Braníku a pod Vyšehradem

​Dopravci i Středočeský kraj vyzývají k okamžitému řešení situace kolem mostů v Braníku a pod Vyšehradem

31.1. - Zástupci Středočeského kraje, hlavního města Prahy, organizátorů veřejné dopravy, dopravců i dalších odborníků v posledních letech s velkým znepokojením sledují neustále se zhoršující technický stav železničního mostu na pražské Výtoni, spojující pražské hlavní nádraží se stanicí Praha-Smíchov. Lze se obávat i reálného nebezpečí zastavení provozu na lince S7 v celém úseku Praha – Beroun a ztížení provozu řady dalších, zejména dálkových. Jmenovaní dnes společně vyzvali ministra dopravy a Správu železnic k okamžitému řešení situace.

Výtoňský most pod pražským Vyšehradem je jedním z klíčových drážních úseků na tuzemské železniční síti. Denně po něm projedou stovky vlaků regionální, dálkové i nákladní dopravy. Například přes něj jezdí vlaky mířící z Prahy do Berouna, Plzně, Chebu, Domažlic, Klatov anebo Mnichova a je i spojnicí mezi zázemím soukromého železničního dopravce s hlavním nádražím.

„Na konci roku 2022 se technický stav Výtoňského mostu zhoršil natolik, že Správa železnic bude nucena od 15. února 2023 snížit je traťovou třídu na CO2, což prakticky znemožní případný provoz nákladních vlaků v tomto úseku. Od změny jízdního řádu v prosinci 2023 pak bylo oznámeno snížení traťové rychlosti z původních 60 km/h na 20 km/h při současném zákazu vzájemného potkávání vlaků na mostě. Již tato situace má zásadní dopad na dopravní propustnost tohoto mostu se všemi z toho vyplývajícími důsledky,“ upozornil Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. Kromě toho byl stanoven limit celkové hmotnosti vlaků, které mohou ročně po mostě projet.

I přes tato opatření i nadále hrozí riziko náhlého úplného zastavení provozu na mostě v případě neočekávaného výrazného zhoršení jeho technického stavu a ohrožení bezpečnosti. „Vyzýváme ministra dopravy Martina Kupku, aby využil svých pravomocí a stanovil této záležitosti maximální prioritu. Za nezbytné považujeme především provedení veškerých prací na Branickém mostě a v přilehlých traťových úsecích tak, aby výluky vyžadující zastavené provozy byly dokončeny nejpozději v prosinci 2023, jak bylo stanoveno v řádně projednaném a schváleném Ročním výlukovém plánu 2023. Současně žádáme kvalitní provedení prací v nejkratším možném termínu včetně maximalizace využití vícesměnného provádění prací,“ shodli se dnes signatáři.

V případě nutného uzavření mostu pod Vyšehradem by se branický most stal jedinou elektrizovanou železniční spojnicí mezi levým a pravým břehem Vltavy ve středočeském regionu, resp. víceméně i mezi západem a východem České republiky. I ten je však, podle výzvy, také v nevyhovujícím technickém stavu, čeká na rekonstrukci a v tuto chvíli disponuje jednou kolejí.

Pokud by se shodou nepříznivých okolností, což však bohužel není vyloučené, sešly výluky obou mostů, nastane prakticky totální kolaps osobní a nákladní železniční v celém jihozápadním sektoru od Prahy, to vše v situaci, kdy klíčová železniční trať č. 171 Praha – Beroun prochází náročnou rekonstrukcí.

Signatáři výzvy jsou Petr Borecký, radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy, Zdeněk Šponar, ředitel IDSK, Václav Haas, náměstek ředitele ROPID pro příměstskou dopravu a dispečink, Martin Hořínek, prezident ŽESNAD.CZ, a Oldřich Sládek, prezident Svazu dopravy ČR.

(lan)

Foto: Středočeský kraj

Na snímku zleva jsou Martin Hořínek, prezident ŽESNAD.CZ, Oldřich Sládek, prezident Svazu dopravy ČR, Zdeněk Šponar, ředitel IDSK, Petr Boreck ý, radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy, a Václav Haas, náměstek ředitele ROPID pro příměstskou dopravu a dispečink.

spinner