Právě vychází v DN 16 - 17

ČD Cargo: Dohoda s Ministerstvem průmyslu a obchodu má konkrétní výsledky

ČD Cargo: Dohoda s Ministerstvem průmyslu a obchodu má konkrétní výsledky

20.8. - Možná si někteří naši čtenáři vzpomenou, když jsme v loňském roce psali, že ČD Cargo jako první firma v České republice uzavřelo dohodu o spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), jejímž cílem je přispět ke zvyšování energetické účinnosti nad rozsah povinností vyplývajících z národního legislativního rámce případně právního rámce Evropské unie. Dohoda byla uzavřena na nejvyšší možné úrovni, když za MPO ji podepisoval ministr pan Karel Havlíček a za nás předseda představenstva pan Ivan Bednárik. I to vypovídá, jakou důležitost jí obě strany přikládají.

Na straně MPO je dohoda zaměřena na podporu legislativních změn pozitivně ovlivňujících zvyšování energetické účinnosti v dopravě, tvorbu programů motivujících ke snížení energetické náročnosti přepravních výkonů včetně projektů přechodu na elektrickou trakci a poskytování informací o připravovaných legislativních a nelegislativních materiálech související s daným tématem. Opatření z naší strany jsou zcela věcná a snadno představitelná, i když nelze říci, že byla iniciována teprve Dohodou. Jedná se o naplňování střednědobé a dlouhodobé koncepce firmy, jejíž jsou energetické úspory nedílnou součástí.

V květnu letošního roku bylo uzavřeno hodnocení plnění dohody za první rok trvání tedy za rok 2020. Kvantifikací opatření, která byla zahrnuta do Dohody, jsme za rok 2020 dospěli k úspoře energie téměř 29 tisíc MWh. Pro představu je to množství energie, jaké vyrobí například celá elektrárna Chvaletice o instalovaném výkonu 800 MW za 36 hodin provozu na plný výkon. Ale to není jediný pozitivní efekt. Snížením spotřeby energie se snížil i objem emisí oxidu uhličitého v atmosféře o více jak 7 tisíc tun, což vůbec není malé množství. Pojďme se nyní jenom zběžně podívat, jaká konkrétní opatření na naší straně k těmto číslům vedla. Tak především pokračovala přeprava některých zásilek, které jsme již v minulém období převzali ze silnice. Jednalo se o tradiční zásilky minerálních vod ze severu Čech na Moravu a do Maďarska, silniční návěsy, ale pokračovala i řepná kampaň na jihu Moravy. Celkem šlo o více jak 600 tisíc netto tun. Právě při převodu přeprav ze silnice na železnici je energetický efekt největší.

K úspoře trakční energie přispěla také probíhající modernizace parku hnacích vozidel. U nových elektrických lokomotiv je to především rekuperace – vracení elektrické energie vznikající brzděním, především na delších spádech, zpět do troleje. V současné době to je cca 8 % z celkové odebrané energie, potenciál je ještě o nějaké procentíčko vyšší. Nové či modernizované motorové lokomotivy sice žádnou naftu zpětně nevyrábějí, ale jsou osazovány motory, jejichž jednotková spotřeba paliva je o několik % nižší než u motorů z 60., či 70. let. Při měsíční spotřebě jedné lokomotivy v řádu tisíců litrů to pár stovek litrů dá. A kdybychom měli nové motory u všech lokomotiv, tak při celkové roční spotřebě trakční nafty cca 16 mil. litrů by jenom o 6 % nižší jednotková spotřeba znamenala úsporu skoro milion litrů nafty za 25 mil. Kč. Součástí modernizace a samozřejmě i nových lokomotiv, jak elektrických, tak motorových, je vybavení systémy pro měření odběru paliva a elektrické energie. Již samotná instalace měřícího zařízení znamená energetické úspory z titulu spolehlivých údajů o trakční spotřebě na různých tratích, druzích vlaků i řadách lokomotiv, které lze přímo využít při organizaci a řízení provozu. Zmínku zaslouží i úspory tzv. netrakční energie, tj. úspory v režimu vytápění a osvětlení provozních budov či pohonu velkých strojů v SOKV. V souhrnu jde v porovnání s trakčními energiemi o malé objemy, ale tím, že jsou „blíže“ konkrétním zaměstnancům, prohlubují jejich pocit potřeby racionálního přístupu i v těchto oblastech.

„Těší mě, že firma ČD Cargo smýšlí společensky odpovědně a ke strategickému prohlášení se připojila již loni jako jedna z prvních,“ komentuje dohodu vicepremiér a ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Věřím, že ochotu podílet se na udržitelné spotřebě energie a zvyšování energetické účinnosti projeví i další společnosti.“ Předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth doplňuje: „Programy na úsporu energií jsou součástí strategie ČD Cargo od jeho vzniku. Nejde jenom o prokazatelné snížení nákladů, které energetické úspory přináší, ale také o výraz odpovědnosti firmy za životní prostředí a naplňování vládních i evropských opatření, která k tomu směřují.“

Zdeněk Hroník, Michal Roh

Ilustrační foto: Martin Boháč

spinner