​Vojtěch Hromíř: První jednání našeho sdružení s novým ministrem dopravy bylo vstřícné a korektní

​Vojtěch Hromíř: První jednání našeho sdružení s novým ministrem dopravy bylo vstřícné a korektní

Máme novou vládu a nového ministra dopravy. Pro dopravce je vždy důležité, aby jakákoliv nová opatření a rozhodnutí dávala smysl, vycházela z reality a umožňovala jim podnikat za příznivých podmínek. Pro Sdružení ČESMAD Bohemia je klíčová též pravidelná komunikace s ministrem dopravy i ostatními politiky. S panem ministrem Martinem Kupkou jsme se sešli, jednání bylo velmi vstřícné a korektní a v hlavních bodech jsme se shodli.

Zdůraznili jsme téma konkurenceschopnosti českých firem a Green dealu. Také jsme připomínkovali návrh vládního prohlášení a některé připomínky byly ve finální verzi zohledněny.

Otvírání trhu a zaměstnávání cizinců

V „nedopravní“ části Programového prohlášení vlády jsou dvě pro nás důležité věty. Otevřeme trh práce zájemcům o práci ze třetích zemí, zajistíme digitalizaci a výrazné zrychlení procesu vyřizování žádostí o pracovní povolení. To je něco, co nutně potřebujeme, polští konkurenti jsou schopni zaměstnat například Ukrajince do měsíce, a to včetně odborné přípravy, u nás to trvá od tří měsíců do půl roku. A větě Spotřební daně budou zohledňovat škodlivost v kapitole nazvané Pro lepší budoucnost rozumíme tak, že se týká tabákových výrobků a alkoholu. Naopak u spotřební daně z nafty vycházíme z opakovaných vyjádření představitelů vlády, že se daně zvyšovat nebudou. Kromě toho vítáme všechny snahy o digitalizaci a odbyrokratizování státu.

Je třeba zaměřit se i na odpočívky

Kapitola Doprava deklaruje závazek vlády v budování silniční infrastruktury. Další kilometry dálnic, obchvaty měst a obcí, Pražský okruh, to jsou jasné body, ale vypíchl bych dostavbu chybějících odpočívek pro nákladní dopravu. Tady by stát měl nabídnout i podporu pro privátní projekty truck parků, které mohou pomoci situaci zlepšit, ale bez snížení investičních nákladů mívají problémy s byznys plánem.

Další rozvoj jednotné jízdenky ve veřejné dopravě je správným krokem. Pokud nenarazí na nějakou principiální neslučitelnost, zlepší službu cestujícím. Vláda chce zrevidovat (rozuměj snížit nebo zrušit) slevy pro cestující. Zde doporučujeme slevy zachovat, jsme nyní v mimořádné době, kdy se počty přepravovaných osob stále pohybují pod 80 procenty běžného stavu a naopak slevy před covidem zvýšily počty cestujících o 10 procent. Chceme‑li podporovat hromadnou přepravu osob, je třeba s nástroji zacházet velmi opatrně, ostatně v prohlášení je i věta „Zaměříme se na systematické zvýšení počtu cestujících ve veřejné dopravě“.

Důraz na bezpečnost

Je dobře, že prohlášení také pamatuje na bezpečnost provozu a prosazování strategie BESIP 2021 – 2030. Nemyslím si, že spásným klíčem je úprava bodového systému, ale jeho vyladění je namístě. Co mohlo být zvýrazněno, je soustavné eliminování nebezpečných míst na infrastruktuře, málo srozumitelného značení a snaha o to, aby infrastruktura pomáhala a nikoliv ohrožovala. Ale i toto lze v rámci strategie Besipu realizovat.

Digitalizace je namístě

Rozhodně vítáme akceleraci digitalizace resortu dopravy. Začala s tím už předchozí reprezentace, ale je stále mnoho dalších úkonů, které lze dělat na dálku. Doprava je prostředí pro digitalizaci přímo předurčené. Vyžaduje to někdy i změnu myšlení, stále máme trochu zakódováno, že ten správný úřední postup vyžaduje papír, podpis a razítko.

Rozšiřování mýtného a vážení

Ministerstvo chce s kraji prověřit rozšíření mýta na další silnice, aby se zpoplatněné úseky neobjížděly. Chceme být v tomto přizváni k debatě, protože na mnoha místech vůbec nejde o vyhýbání se mýtu, ale prostě o deficit vhodné alternativy. A tyto situace je třeba posoudit citlivě a v širším kontextu soužití obyvatel a zatěžující dopravy, která je ale pro uspokojování jejich potřeb nezbytná.

Ministerstvo také deklaruje snahu o zefektivnění a rozšíření dynamického vážení kamionů. Je to lákavá metoda, bohužel v praxi zjišťujeme, že má svá úskalí. Jsou problémy s technickým stavem vah a také s nepostižitelností zahraničních přestupců. Alespoň toto se v prohlášení objevilo, přesto navrhujeme*, aby byly vysokorychlostní váhy využívány jen k předvýběru, stejně jako je tomu v jiných zemích.

Údržba a modernizace infrastruktury

Co rozhodně vítáme, je koordinace údržby a modernizace infrastruktury. Rekonstrukce dálnice D1 přinášela zoufalé situace, naštěstí je za námi, ale třeba opravy v okolí Brna, kdy se na silniční síti setkávaly záměry státu, kraje a někdy i měst či obcí, způsobovaly rozsáhlé kongesce a stres řidičům. Koordinace není jednoduchá, plánování staveb je ovlivněno procesem soutěžení, stavební sezóna je omezená, ale pokud bude snaha na všech stranách a bude systematická, lze mnoha kolizím předejít. Může tomu pomoci i závazek vlády, že bude na infrastrukturu poskytovat krajům od roku 2023 6 miliard Kč ročně. To jim dá větší jistotu v stanovování časových harmonogramů plánovaných oprav. Prohlášení vlády nepřináší nějakou neočekávanou revoluci, potvrzuje ambice státu v investicích do infrastruktury a je dobře, že akcentuje také digitalizaci resortu. V kapitole Doprava mi chybí nějaké upřesnění cílů resortu v rámci Green Dealu, ale toto téma je nesporné, celospolečenské a všudypřítomné, tak bude důležitější, co se odehraje ve skutečnosti, než co je v tuto chvíli psáno.

Vojtěch Hromíř,

Generální tajemník Sdružení ČESMAD Bohemia

Foto: ČESMAD Bohemia

spinner