Vladimír Starosta (O.K. Trans Praha): Nechceme si nechat od politiků vnutit komplikovaná auta odtržená od reality

Vladimír Starosta (O.K. Trans Praha): Nechceme si nechat od politiků vnutit komplikovaná auta odtržená od reality

Silniční dopravci začínají být postupně tlačeni k lokálně bezemisním vozidlům. O přiblížení toho, jak oni sami vnímají tento tlak a jaký je jejich pohled na budoucnost kamionové dopravy, jsme požádali Vladimíra Starostu, jednatele společnosti O.K. Trans Praha a čestného prezidenta Sdružení ČESMAD Bohemia.

Jak se díváte na stupňující tlak na dopravce, aby se více zaměřili na lokálně bezemisní, především elektrická vozidla?

Když jsme jako dopravci dříve hovořili s výrobci vozidel, tak již tehdy jsme říkali, ať se víc ozýváme, že elektromobilita v těžké nákladní dopravě nepůjde tak rychle. Zázraky nedovedeme a je třeba tvrdě bojovat za reálná řešení.

Například v naší firmě O.K. Trans Praha již máme fotovoltaiku, která vyrábí několik málo megawatthodin, a uvažujeme i o větrných elektrárnách, které by vyráběly desítky megawatthodin. Nechceme si totiž nechat od politiků vnutit velmi komplikované auto, a navíc si pak od monopolních dodavatelů kupovat energii za neprediktovatelnou cenu. Když bych přišel za ředitelem velkého podniku a nabízel mu dopravu za do budoucna nejasných cenových podmínek, tak mě vyhodí. Zákazníci po nás chtějí predikci, i oni mají různé závazky a pokud je neplní, jsou vystaveni sankcím, stejně jako my.

Vážíme si výrobců vozidel za to, jaká vozidla vyrábějí, ale musím říci, že jsme se, my dopravci i oni, dali hodně lacino a musíme se nějak bránit. A myslím si, že je naprosto jedno, zda má někdo 15 nebo 300 kamionů. Za uplynulých 35 let jsme dokázali, že umíme svou práci dělat dobře a jsme nedílnou součástí prosperující ekonomiky. A pokud někdo přijde s nesmysly, které nám naše podnikání výrazně komplikují, tak já to dnes už dělat nemusím – pro mne je rozhodující svoboda.

Výrobci vozidel nebyli připuštěni k zásadní diskusi o normách Euro 7 a ohledně zákazu spalovacích motorů. Já osobně jim mám za zlé, že si ten prostor nevydobyli. My jako
ČESMAD Bohemia si dokážeme sjednat schůzku jak na domácí scéně, tak v Bruselu relativně v horizontu dní, maximálně několika málo týdnů. Bohužel, v korporátním světě se často interně měsíc řeší, kdo bude na takové jednání nominován a s jakým mandátem. A tak to vše dopadlo, jak dopadlo. Cesta nás dopravců a výrobců se díky zelené politice rozešla. Výrobci z toho teď mají těžkou hlavu a my jim lék těžko nabídneme.

Tlaky na obměnu fleetu lokálně bezemisní technikou v Evropě sílí. Jaká je podle vás cesta, jak těmto požadavkům vyhovět a zároveň nenarušit dopravní toky a chod ekonomiky?

Bezemisní technika v současné době neexistuje a ještě dlouho existovat nebude. Nesdílím názor, že elektromotor je bezemisní. Copak nevyrábíme stále 70 procent elektrické energie postaru? Neexistuje cesta, jak těmto požadavkům vyhovět na jedné straně a nenarušit dopravní toky a chod ekonomiky na straně druhé. Prostě až to celé dopadne, my běžní lidé budeme muset vyjádřit razantně svůj názor ve volbách. Jsem určitě pravicově smýšlející, proevropský – rozumějte pro Evropskou Unii a mám velmi rád přírodu. Nelíbí se mi postoje našich politiků - jedněch, co jen Evropu kritizují, a druhých, co se s ní v současné podobě víceméně ztotožňují. Potřebujeme tam osvícené a sebevědomé lidi, kteří budou naopak svým názorem prostředí Evropské unie pragmaticky a reálně spoluformovat! Takové tam zatím nemáme.

Pokládáte příklon k elektromobilitě, respektive k vodíku, v těžké nákladní dopravě za již nezvratný trend, nebo věříte, že nakonec uspěje požadavek na technologickou neutralitu a budou akceptovatelná i jiná řešení?

Jestli je to nezvratný trend? To, co vnímám, že musí být v budoucnu jiné, je, že úzká skupina lidí, rozumějte Evropská komise, nemůže diktovat ostatním skupinám lidí zákony s tak závažnými důsledky pro ekonomiku a prosperitu firem a lidí. To vnímám jako zvratný trend, který musí nastat.

V posledních letech se zvyšuje zájem o udržitelnost a ESG reporting. Jaký dopad to má na dopravní firmy? Jsou k některým krokům již tlačené, a to jak legislativně, tak třeba ze strany svých zákazníků?

Současnou ekonomickou situace v Evropě nelze hodnotit jako pozitivní, všichni hledají úspory a novou míru efektivity. Výrobci vozidel nyní hledají zákazníky, kteří si ta elektrická nákladní a osobní auta koupí. A moc se jim to nedaří. Jsme v O.K. Transu realisté, nikoliv iluzionisté. Naše nabídka musí být vždy především reálná a musí být skutečnou službou pro zákazníka, která pomůže i jeho prosperitě, a nám musí umožnit generovat zisk. Pakliže vstoupí v platnost taková legislativa a takové požadavky zákazníků, které nám neumožní vystavět nabídku popsanou v předchozí větě, přijde čas přehodnotit setrvání každého podnikatele v daném oboru.

Evropský parlament se letos vyslovil pro povolení větších souprav. Přispěl by podle vás tento krok ke snížení emisí, nebo by se, jak třeba tvrdí zástupci železniční dopravy, zvýšilo množství zboží přepravovaného po silnici, došlo k narušení bezpečnosti provozu a k většímu poškozování komunikací? A na druhou stranu, v únoru v Brně na konferenci věnované etruckům ministr dopravy zmínil, že by se celková hmotnost soupravy v ČR, která je nyní 48 tun, mohla snížit...?

Povolení větších souprav je určitě krok k lepší efektivitě přepravy zboží. K poškození infrastruktury nedojde, protože vozidla budou k tomu technicky přizpůsobena, budou mít větší počet náprav atd.

Kdyby se zástupci železniční dopravy věnovali zdokonalování vlastní nabídky, tak jako to děláme vždy my, pravděpodobně by nemuseli dnes kritizovat jakýkoli svěží vítr pro silniční nákladní dopravu. Vnímám jejich postoje již třicet let jako stále stejné a při veškeré úctě to nejsou postoje vedoucí k prosperitě lidí v Evropě.

Snížení celkové hmotnosti soupravy ze 48 tun níže vůbec nerozumím. Nevím, co má přinést, byl by to každopádně krok proti efektivitě a proti ekologii.

Milan Frydryšek

Foto: FX

spinner