Eurowag otevřel u Jihlavy svou první čerpací stanici na HVO100 v Česku

Eurowag otevřel u Jihlavy svou první čerpací stanici na HVO100 v Česku

Eurowag, přední poskytovatel integrovaných řešení v oblasti silniční dopravy v Evropě, otevřel novou samoobslužnou čerpací stanici nabízející HVO100 u Jihlavy. HVO se vyrábí čistě z obnovitelných zdrojů, dokáže snížit emise CO2 až o 90 procent a lze jej bez nutnosti jakýchkoliv zásahů tankovat do většiny vozidel s dieselovými motory, a to beze změny ve spotřebě.

Právě možnost začít neprodleně snižovat emise (kromě toho, že HVO100 snižuje emise CO2, má ve srovnání s naftou zanedbatelný vliv na emise pevných částic a oxidy dusíku) je největší výhodou paliva, které čerpací stanice Eurowag nabízí. HVO100 je tzv. drop-in palivo, což dopravcům snižování emisí značně usnadňuje. Eliminuje totiž potřebu nákladných investic do nového vozového parku.

„Čím dál více dopravců i jejich zákazníků hledá cesty, jak snižovat emise z komerční silniční dopravy. Naše nově otevřená čerpací stanice pro kamiony nabízí okamžité a vysoce efektivní řešení. HVO100 je palivo provozně plně srovnatelné s fosilní naftou, díky unikátnímu chemickému procesu, jenž ji výrazně odlišuje od tradiční bionafty. Věříme, že si po překonání počátečních zavádějících stereotypů rychle najde cestu k dekarbonizaci provozu mnoha dopravních firem,“ uvedl zakladatel a CEO společnosti Eurowag Martin Vohánka.

Zájem o HVO100 roste

Nová čerpací stanice se nachází na trase dálnice D1 u Jihlavy (Červený kříž) a vznikla v rámci franšízové spolupráce se společností Nikey. Jihlava Truck Park se tak stal součástí akceptační sítě Eurowag, jež v současné době čítá 177 stanic v Evropské unii, kde lze HVO100 tankovat. Nejrozšířenější je tento typ biopaliva v zemích Beneluxu a Skandinávie. Do budoucna Eurowag plánuje možnosti tankování HVO100 dále rozšiřovat a nabízet je ve všech svých evropských truck parcích, kterých je nyní okolo třicítky. O tankování HVO100 má kromě DC Schenker zájem i několik dalších známých logistických společností.

„Každý den se v Evropě registruje přibližně tisícovka nových dieselových kamionů, což cestu k dekarbonizaci neulehčuje. Ovšem díky HVO100 může být i kamion s dieselovým pohonem téměř úplně uhlíkově neutrální. Obnovitelná nafta tak umožňuje odvětví komerční silniční dopravy rychle a nákladově efektivně snížit emise CO2,“ uvedl Matthias Maedge, viceprezident pro oblast dekarbonizace CRT v Eurowagu.

Dekarbonizace není otázkou jediné technologie

Eurowag se tematikou snižování emisí z komerční silniční dopravy (CRT) zabývá dlouhodobě a patří v této oblasti k lídrům v Evropě. V loňském roce společnost otevřela dvě nové LNG stanice v České republice, rozšiřuje nabídku bioLNG pro zákazníky a věnuje se i nadále také elektromobilitě. „Naším cílem je nabídnout zákazníkům kompletní portfolio služeb v oblasti čisté logistiky. Věříme, že dekarbonizace dopravy není otázkou jediné technologie. Cesta k dosažení klimatických vyžaduje různá řešení, od plynných a kapalných biopaliv až po elektrické baterie a vodík, v závislosti na konkrétní situaci a zákaznických potřebách,“ řekl Matthias Maedge.

DB Schenker čerpá HVO100 i v Malackách

První tankování HVO při slavnostním otevření v Červeném Kříži u Jihlavy se uskutečnilo do kamionu společnosti DB Schenker, která tak navazuje na pilotní projekt, který byl spuštěn v Malackách na Slovensku.

Palivo se vyrábí z plně obnovitelných zdrojů, tudíž i to dopravcům výrazně pomůže snížit emise a získat tak konkurenční výhodu v oblasti ESG. Společnost DB Schenker k problematice udržitelné logistiky přistupuje zodpovědně, a poroto se svými zákazníky sdílí nejnovější trendy a inovace. V rámci závazku snížení produkce skleníkových plynů na nulu do roku 2040, je využívání alternativních paliv jak v pozemních, tak leteckých i námořních přepravách klíčové.

„V našem rozsáhlém vozovém parku v České republice a na Slovensku máme nákladní vozy na CNG, LNG, a dokonce i elektrické vozy nabíjené ekologickou elektřinou z plně obnovitelných zdrojů. Zároveň však vnímáme aktuální nevýhody v nedostatečné infrastruktuře plnicích stanic, ale také ve vysoké pořizovací ceně vozidel. Proto jsme se začali zajímat o nové udržitelné palivo HVO100, které lze tankovat do standardního vozidla s naftovým motorem bez nutnosti jakýchkoli konstrukčních úprav. Díky tomu jsme schopni snížit emisní zátěž oxidu uhličitého až o 90 procent, což je pro naše zákazníky nejdůležitějším přínosem,“ řekla Petra Sůvová, vedoucí přímého provozu CZ/SK Area, DB Schenker.

Více o službách, které Eurowag poskytuje zákazníkům v oblasti klasických i alternativních pohonných hmot, je uvedeno na webových stránkách společnosti: www.eurowag.com.

(lan)

Foto: LAN 

spinner