Platnost anglického IMDG Code

Platnost anglického IMDG Code

6.6. - Mezinárodní námořní organizace (IMO) vydala anglické znění předpisů pro přepravu nebezpečného zboží pro námořní dopravu ve verzi Amdt. 40-20. Korektura vyšla na 7 stranách a týká se všech sedmi částí i rejstříku pravidel. IMDG Code, Amdt. 40-20 vstupuje závazně v platnost 1. června 2022.

Amdt. 40-20 je harmonizován s vydáním ADR/RID/ADN 2021. Platnost znění Amdt. 39-18 skončila 31. května 2022.

Amdt. 41-22 IMDG Code („IMDG Code 2023“) by se měl uplatňovat dobrovolně od 1. ledna 2023 a povinně od 1. ledna 2024. Dojde rovněž k harmonizaci s novým zněním ADR 2023, RID 2023 a ADN 2023.

(sh)

Foto: IMO Publishing

spinner