​Smartwings nabídne vouchery za letenky ČSA vystavené na lety Smartwings

​Smartwings nabídne vouchery za letenky ČSA vystavené na lety Smartwings

15.4. – Letecká společnost Smartwings nově nabídne klientům s původní letenkou ČSA vystavenou na let Smartwings, jejichž let byl v důsledku pandemie koronaviru zrušen, možnost získat voucher na budoucí lety provozované leteckou společností Smartwings. Klienti, kteří dosud nevyužili původní letenku ČSA na nový let, se mohou obrátit na Smartwings a požádat o vystavení voucheru ve stejné hodnotě, v jaké byla zakoupena původní letenka ČSA. Tento voucher lze použít k nákupu nové letenky na jakýkoli pravidelný let provozovaný leteckou společností Smartwings.

Všechny letenky, doklady na doplňkové služby a vouchery vystavené Českými aeroliniemi v rámci zúčtovacích systémů Mezinárodního sdružení leteckých dopravců – IATA (začínající trojčíslím „064“) na lety společnosti Smartwings (označení letu „QS“), které byly v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 zrušeny, a zároveň nebyly dosud využity či vrácena jejich hodnota, budou na žádost klientů podanou nejpozději do 31. 7. 2021 bezplatně vyměněny za nové elektronické vouchery, které vydá společnost Smartwings (začínající trojčíslím „797“).

Hodnota nového voucheru bude odpovídat původní hodnotě letenky, dokladu na doplňkové služby či původního voucheru. Jeho platnost bude 12 měsíců ode dne vystavení s možností prodloužení o dalších 12 měsíců. Nové vouchery mohou být využity na nákup jakékoliv letenky či služby pouze přímo u společnosti Smartwings a výhradně v rámci sítě pravidelných letů Smartwings; za jiným účelem není možné nový voucher uplatnit. Hodnota těchto voucherů bude použita k úhradě nové letenky či zakoupení služby u společnosti Smartwings.

Uplatnění nového voucheru na konkrétní let či konkrétní službu je omezeno dostupnými přepravními kapacitami společnosti Smartwings.

Smartwings si vyhrazuje právo individuálně posoudit oprávněnost každé žádosti o vystavení nového elektronického voucheru. Na vystavení nového voucheru není právní nárok. Přijetí náhrady hodnoty původní letenky, dokladu na doplňkové služby anebo původního voucheru povede k zneplatnění nového elektronického voucheru.

Letenky, doklady na doplňkové služby a vouchery vystavené Českými aeroliniemi v rámci zúčtovacích systémů IATA (začínající trojčíslím „064“) na lety společnosti Smartwings (označení letu „QS“), které nebudou vyměněny za na nové elektronické vouchery, lze i nadále uplatnit standardní formou u prodejce původní letenky či voucheru (cestovní kanceláře akreditované sdružením IATA) nebo přímo u Českých aerolinií na lety Českých aerolinií (označení letu „OK“) nebo na lety společnosti Smartwings (označení letu „QS“) v souladu s platnými přepravními podmínkami a v závislosti na dostupné přepravní kapacitě.

Vrácení ceny původní nevyužité letenky lze rovněž požadovat přímo od Českých aerolinií dle přepravních podmínek ČSA a v souladu s procesními pravidly probíhajícího insolvenčního řízení.

(lan)

Foto: SmartWings

spinner