Svaz průmyslu a dopravy ČR: Dialog sociálních partnerů je klíčový i v koronavirové krizi

Svaz průmyslu a dopravy ČR: Dialog sociálních partnerů je klíčový i v koronavirové krizi

Kvalitní podnikatelské prostředí je základem pro růst české ekonomiky. Proto je důležitý dialog mezi zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců, který se odehrává v tripartitě. Její význam ještě více vzrostl v aktuální koronavirové krizi. Zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelé v čele se Svazem průmyslu a dopravy ČR řeší s vládou například nastavení klíčových programů pomoci pro postižené obory.

Svaz průmyslu a dopravy ČR jako největší zaměstnavatelský svaz zastupuje v tripartitě firmy spolu s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Za zaměstnance komunikují odbory, reprezentované Českomoravskou konfederací odborových svazů a Asociací samostatných odborů.

„Díky naší pozici v tripartitě můžeme projednávat s vládou nové zákony. Otevíráme témata, která podniky potřebují v sociálním dialogu řešit,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který je spolu s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou a ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou místopředsedou tripartity. Sociální dialog znamená soustavné vyjednávání mezi sociálními partnery, což jsou právě zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Dialog pomáhá sladit jejich zájmy, tím vytváří dobré pracovní podmínky, hospodářskou konkurenceschopnost a sociální soudržnost.

Jenže právě letošní koronavirová krize tripartitní jednání sociálních partnerů v České republice výrazně ovlivnila, na nějaký čas je dokonce přímo zastavila. Prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák proto na říjnovém Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR vyzval předsedu vlády Andreje Babiše, aby obnovil sociální dialog a svolal jednání tripartity. Sociální dialog je totiž klíčovou součástí byznysu a hraje nezastupitelnou roli i v současné situaci ovlivněné koronavirovou krizí. Premiér tuto výzvu vyslyšel a od poloviny října se tak zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a vlády po více než čtvrt roce znovu již dvakrát sešli na společném jednání.

„Je teď nesmírně důležité, aby sociální dialog znovu neustal. Pro fungování byznysu a ekonomiky je totiž klíčový, což se ukazuje i v této složité době. Pro tripartitu je důležité, jak dopadne státní rozpočet 2020. Jak bude nastaven rozpočet 2021 nebo Národní plán obnovy, který má pomoci naší ekonomice opět růst,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy.

Zabýváme se Průmyslem 4.0, digitalizací či stavebním zákonem

Svaz průmyslu a dopravy projednává na tripartitě s vládou a odbory témata, která spadají pod celou řadu resortů – například pod ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo dopravy, ministerstvo školství nebo ministerstvo zemědělství. Vládě a odborům Svaz průmyslu a dopravy ČR pravidelně předkládá expertní názor v celé řadě oblastí. I díky sociálnímu dialogu Svaz průmyslu v posledních měsících například prosazoval zavedení kurzarbeitu.

„Tato pandemie ukázala, že kurzarbeit je nástrojem, který potřebujeme mít dlouhodobě připravený. Dočasný program Antivirus splnil svou roli, nicméně se nejedná o systémové řešení. Věříme, že se Vláda a parlament nechá inspirovat sousedními státy, které kurzarbeit používají již dekády. I díky němu jsou schopny jednotlivé krize rychle překonávat,“ komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

S vládou Svaz průmyslu a dopravy řešil i odpuštění daní nebo nastavení dalších programů státní podpory postiženým firmám a živnostníkům.

Svaz například zdůrazňuje, jak jsou pro českou ekonomiku důležité inovace a vzdělání, což potvrdila i současná koronavirová krize. Dlouhodobě podporuje navýšení prostředků pro výzkum a investice do infrastruktury, zabývá se podporou elektromobility či prosazuje zjednodušení stavebních povolení. Zároveň vysvětluje význam Průmyslu 4.0, do kterého spadá digitalizace a začleňování nových procesů do výroby.

Své argumenty získává ze zkušeností svých členů a od vlastních odborníků. Ve vyjednáváních se Svaz průmyslu a dopravy vždy zasazuje o to, aby tripartitou projednávané a přijímané materiály, ať už legislativní nebo nelegislativní povahy, vytvářely do budoucna co nejlepší podmínky pro dynamický rozvoj podnikání a byznysu v České republice.

Sociální dialog zahrnuje víc než jednání tripartity

Témata, která se na tripartitě probírají, ale nekončí samotným jednáním. Svaz pravidelně sleduje a komentuje veškerou legislativu, která má vliv na rozvoj byznysu v České republice. „Jsme oficiálním připomínkovým místem pro legislativní úpravy a můžeme působit na rozhodnutí politiků. Chceme efektivní fungování státu bez bludiště zákonů a prostředí přívětivé pro podnikání a zahraniční investory,“ vysvětluje prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák. Ročně odborníci Svazu takto okomentují a připomínkují na 140 zákonů a vyhlášek souvisejících s podnikáním v České republice.

Svaz průmyslu a dopravy hájí zájmy zaměstnavatelů jak na národní, tak i na mezinárodní a regionální úrovni. Při jednání evropských a mezinárodních institucí prosazuje zájmy svých členů a podílí se na formulování pozic podnikatelů v celosvětovém měřítku. Zaměstnavatele pak zastupuje i na krajských tripartitách po celém Česku, kde řeší především nastavení podmínek pro zabezpečení fungování firem a rozvoje byznysu v daném regionu. Přímo v krajích firmy nejčastěji řeší problematiku zaměstnanosti, školství, dopravní obslužnost, zdravotnictví a také rozpočet nebo úspory kraje.

Propojení české ekonomiky s evropskou

Svaz průmyslu zajišťuje navazování obchodně‑ekonomických vztahů mezi českými a zahraničními firmami. Pořádá například podnikatelské mise a konference. Letos i v době koronavirové krize Svaz průmyslu a dopravy uspořádal pro exportéry hybridní podnikatelskou misi do Portugalska. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák doprovodil v polovině listopadu do Portugalska ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. K nim se on‑line připojilo na 15 českých a portugalských firem na podnikatelském fórum v Lisabonu.

Aby byly české firmy úspěšné v exportu, musí mít přehled i o evropské legislativě. Proto ji Svaz průmyslu a dopravy sleduje a zájmy svých členů prosazuje ve výborech BusinessEurope, největšího evropského podnikatelského a zaměstnavatelského svazu s vlivem na evropskou legislativu.

Zkušenost má Svaz průmyslu také s jednáním na mezinárodních tripartitách. Zastupuje zájmy podniků na zasedání tripartity České republiky a Slovenska, ale také na jednání tripartit zemí Visegrádské čtyřky.

Již od svého založení v roce 1990 koordinuje Svaz průmyslu a dopravy také zaměstnavatelskou delegaci České republiky v Mezinárodní organizaci práce v Ženevě. Mezinárodní organizace práce (ILO) je jedinou tripartitní agenturou Organizace spojených národů a loni oslavila 100 let od svého založení. Svými aktivitami chce naplnit čtyři strategické cíle: vytvořit pracovní standardy a zákony napříč zeměmi, vytvořit nové příležitosti ke slušné práci a výdělku pro muže i ženy, zlepšit zprostředkování a efektivitu sociální ochrany pro obyvatele a v neposlední řadě zesílit sociální dialog. Svaz průmyslu a dopravy jako lídr zaměstnavatelských organizací v Česku spolupracuje s vládou a odbory na vypracování a zavedení přijatých standardů ILO v Česku a následně je vyhodnocují.

Svaz průmyslu zajišťuje dobré podnikatelské prostředí a pomáhá firmám

Jsme tady pro firmy

Jsme největším zaměstnavatelským svazem, a díky tomu zastupujeme firmy vůči státu a odborům. Naše služby využívá 33 svazů a asociací a přes 140 individuálních členských firem. Celkově ve Svazu průmyslu reprezentujeme 11 tisíc podniků, které zaměstnávají na 1,3 milionu lidí. Školíme firmy, seznamujeme je s legislativními novinkami, pořádáme zahraniční podnikatelské mise. Najdete nás ve všech krajích ČR i v centru EU, Bruselu.

Jsme tady pro vládu

Za to, jak vypadá podnikatelské prostředí, zodpovídá vláda. Právě pro ni jsme jako Svaz průmyslu hlavním partnerem při vyjednávání o legislativě týkající se například trhu práce, obchodu, daní, energetiky, životního prostředí a dalších oblastí. Každý rok připomínkujeme více než 140 zákonů a vyhlášek. Pomáháme v desítkách ministerských či resortních pracovních týmů. Jakým způsobem se vyvíjí legislativa, ovlivňují všechny členské asociace a podniky Svazu.

Jsme tady pro lidi

Bez šikovných a talentovaných zaměstnanců neuspěje žádný podnik. Velké díky za úspěch českého průmyslu a ekonomiky si zaslouží právě oni! Jejich příprava na povolání začíná u dítěte, ale nekončí výučním listem ani vysokoškolským diplomem. Ve Svazu průmyslu se staráme o to, aby firmy i stát uměly zaměstnance vzdělávat celý život tak, aby je práce bavila a využívali nové technologie v práci i k vlastnímu rozvoji.

Jsme tady pro vás

Web: www.spcr.cz, Twitter: @SvazPrumyslu, YouTube: Svaz průmyslu a dopravy ČR, LinkedIn: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Instagram: @svazprumyslu

(PR)

Foto: SPČR

Inzerce je financována na základě §320a Zákoníku práce

spinner