Jaroslav Hanák (SPČR): Dopravním firmám by pomohlo snížení spotřební daně na minimum

Jaroslav Hanák (SPČR): Dopravním firmám by pomohlo snížení spotřební daně na minimum

Prudký nárůst cen pohonných hmot má dopad nejen na dopravce, ale i na celou ekonomiku. Jak tuto situaci vnímá Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR) a jaké vidí cesty pro zlepšení současného stavu, na to jsme se zeptali prezidenta svazu Ing. Jaroslava Hanáka.

Vláda přijala opatření, která mají omezit prudký nárůst cen pohonných hmot. Pokládáte tyto kroky z hlediska chodu nákladní dopravy za dostatečná a v praxi uplatnitelná?

Přestože je zrušení silniční daně v principu správné i kvůli vysokým nákladům na výběr daně, přinese pouze malé úspory. Velkým dopravcům pak vůči objemu nakupované nafty žádné.

Podle mého názoru příliš nepomůže ani konec přimíchávání biopaliv do nafty. Existují na ně dlouhodobé kontrakty a také je to pro dodavatele pohonných hmot nejlevnější alternativa pro plnění cílů OZE v dopravě.

Vítáme odpuštění záloh silniční daně i u vozidel nad 12 tun a možnosti odložení platby DPH. Stále je ale třeba přistoupit i ke snížení spotřební daně z pohonných hmot a řešit smlouvy u dopravců v závazku veřejné služby.

Co by měl stát z vašeho pohledu podniknout, aby silniční nákladní doprava mohla dále dobře fungovat a nedocházelo k nadměrnému zdražování dopravních služeb, a tedy v důsledku i zboží?

Jak jsem již naznačil, dopravcům by pomohlo alespoň snížení spotřební daně na minimum u nafty, benzinu, LPG i CNG. Důležité je ale také najít řešení u autobusové dopravy v závazku veřejné služby. Ne ve všech smlouvách je možné reagovat na takto razantní zvýšení cen PHM okamžitě, proto je nutné řešit valorizaci smluv a změnu záloh. Tato opatření jsou základ, pak lze uvažovat o dalších, jako například snížení mýta, kompenzace apod.

Těsně před válkou na Ukrajině jste zveřejnili stanovisko k tomu, co vše by vláda měla udělat pro transformaci energetiky v návaznosti na Green Deal. V souvislostí s děním na Ukrajině se však čím dál více hovoří o tom, že Green Deal je třeba revidovat, případně odložit. Je vaše stanovisko nadále platné, či pod vlivem posledních událostí uvažujete o jeho doplnění či úpravě?

Stanovisko je nadále platné, transformovat energetiku a průmysl je stále potřeba. EGD musí s touto novou zkušeností více akcentovat otázku energetické bezpečnosti na úrovni členských států při zajištění cenové dostupnosti energie. Nemyslíme si, že válka na Ukrajině bude znamenat odložení EGD, tedy dosažení klimatické neutrality v roce 2050.

Doufáme ale, že nastartuje větší diskuzi na evropské úrovni, jak nastavit správnou trajektorii dosažení daných cílů. Představitelé EU musí vzít v potaz národní specifika a dostupnost tuzemských zdrojů, abychom zajistili bezpečnost a jistotu dodávek energie a neohrozili konkurenceschopnost evropského průmyslu. Více než dříve je třeba řešit kritickou situaci s rostoucí cenou energie a připravit konkrétní opatření pro průmysl i domácnosti. To považujeme za prioritu, kterou musí Vláda ČR řešit.

(lan)

Foto: SPČR

spinner