DPD doručila v rámci Black Friday rekordních 300 tisíc zásilek

DPD doručila v rámci Black Friday rekordních 300 tisíc zásilek

29.11. - Společnost DPD, součást největší sítě balíkové přepravy v Evropě Geopost, doručila letos kolem 300 tisíc zásilek objednaných z e-shopů v rámci Black Friday. Jedná se o data z úterý 28. listopadu, kdy na českém trhu dochází k doručení majority zásilek z Black Friday koncovým příjemcům. Jde o rekordní denní objem doručených zásilek v roce 2023.

V systému DPD, který zahrnuje svoz zásilek z e-shopů, zásilky na depu a finální rozvoz zákazníkům domů, bylo v úterý 28. listopadu zpracováno rekordních zhruba 600 000 zásilek.

Zásadní rozdíl mezi těmito objemy objasnil Miloš Malaník, generální ředitel DPD: "Letos se opět setkáváme se zavádějícími informacemi od některých přepravců, kteří sdělují, že odbavili téměř milion nebo dokonce více než milion zásilek za den - za tímto číslem se však evidentně neskrývají pouze skutečně doručené balíčky, tedy ty, které rozvezli kurýři v daný den domů lidem. Jde naopak nejčastěji o zásilky, které jsou započtené do systému minimálně dvakrát v jeden den. Poprvé je zásilka započítána v rámci svozu přepravce z e-shopu na depo a podruhé, když ji veze kurýr ke koncovému příjemci, což je naprosto nelogické a nevypovídá to nic o reálných objemech na trhu. Někdy je evidentně jedna zásilka započítána vícekrát i v případě, pokud ještě nebyla doručena a je pouze uložena na depu bez jakéhokoliv pohybu. Pak ji logicky můžete označit jako zásilku „v systému přepravce“ klidně i několik dní po sobě.

Rozhodli jsme se tedy letos komunikovat obě čísla, aby byl jasně patrný výrazný rozdíl, který v případě tzv. zásilek v systému / odbavených / zpracovaných / přeložených apod. oproti těm reálně doručeným zákazníkům může být až několikanásobný. V DPD se snažíme tento „trend“ zvrátit a komunikovat férově. V době, kdy česká e-commerce zaznamenala pokles a lidé evidentně šetří, jednoduše nemůže nikdo z našeho oboru tvrdit, že dosáhl dosavadních rekordů v porovnání i s covidovými roky, kdy byly zavřené kamenné obchody a lidé nakupovali na internetu téměř vše, protože ani neměli jinou možnost. Zároveň pokud komunikujeme čísla za DPD, jedná se o český trh, nikoliv o celou skupinu Geopost (tedy celou Evropu), do které patříme. Ocenili bychom, kdyby toto jednoznačně uváděli všichni přepravci a bez výjimky nezaměňovali čísla celoevropská nebo regionální za čísla lokální. Dochází tak v některých případech zbytečně ke vzniku dezinformací a pokřivování údajů o trhu."

(pav)

Ilustrační foto: DPD CZ

spinner