DHL Supply Chain zavádí zásady zelené dopravy

DHL Supply Chain zavádí zásady zelené dopravy

22.11. - Společnost DHL Supply Chain zavádí globální zásady zelené dopravy a svými budoucími investicemi signalizuje klíčový krok k dekarbonizovaným přepravním řešením. Hlavním cílem je významné snížení emisí oxidu uhličitého v souladu s koncernovým plánem trvalé udržitelnosti. Přepravní služby jsou jedním z největších zdrojů emisí této společnosti. Ta proto usiluje o stanovení standardu pro zelenější budoucnost. Přijaté zásady poskytují vodítko při výběru nejvhodnějších zelenějších alternativ na základě faktorů, jakými jsou dostupnost, infrastruktura a náklady na trh.

DHL Supply Chain v prvním kroku vymění 2 000 vozidel s konvenčními spalovacími motory za zelenější alternativy včetně pohonu na hydrogenovaný rostlinný olej, bioplyn, elektřinu nebo vodík. Společnost DHL Supply Chain se zavázala, že dodatečnou investicí 200 milionů eur do alternativ fosilních paliv v průběhu nadcházejících tří let sníží emise CO2 o téměř 300 000 tun, což znamená rozhodný krok k ekologické udržitelnosti a nižším emisím oxidu uhličitého. Přínosy těchto opatření jsou ekvivalentem kompenzace emisí CO2 vypuštěných v průběhu jednoho roku 2 200 nákladními vozidly, z nichž každé ujede denně vzdálenost 500 kilometrů. Zpočátku budou investice podle těchto nových zásad realizovány v 17 zemích s nejpřísnějšími emisními normami.

„Na tyto země připadá dohromady 94 % emisí z našeho vlastního vozového parku v rámci odvětví dopravy. Naším ambiciózním cílem je dosáhnout 30% podíl trvale udržitelných pohonů a paliv v naší flotile do konce roku 2026 a využívat tak potenciál ekologických alternativních paliv a pohonů na základě našich průkopnických zásad zelené dopravy. Tím nejenže stanovujeme nový standard v našem odvětví, ale také zdůrazňujeme náš neochvějný závazek vůči budoucím generacím,“ vyzdvihl Oscar de Bok, generální ředitel společnosti DHL Supply Chain. „Naše zákazníky současně vyzýváme, aby se k nám přidali a také vykročili na tuto cestu transformace a aktivně podporovali zelenou silniční přepravu. Tím jim poskytujeme účinný nástroj ke zvyšování ekologičnosti jejich dodavatelských řetězců,“ doplnil Oscar de Bok.

Společnost DHL Supply Chain nedávno oznámila svůj plán používat v Irsku rozsáhlou flotilu nákladních vozidel na biometan v rámci svých zásad zelené dopravy. Kromě toho také uzavřela dlouhodobou smlouvu o investicích do výroby biometanu v Irsku. DHL zanedlouho představí další připravované projekty a opatření.

(pav)

Foto: DHL Supply Chain

spinner