Vnitrozemská plavba

Zeptali jsme se Bohumila Průši, vedoucího reprezentace Hafen Hamburg Marketing v Praze

Přístav Hamburk je nejen námořním přístavem, ale také posledním přístavem na Labi. Jaký význam má pro námořní přístav Hamburk labská vodní cesta, jak mohou říční lodě konkurovat silniční a železniční dopravě?

Co přinesl červen 2016 v dopravě

V posledních dnech jsme zaznamenali několik událostí kolem vnitrozemské plavby. Šlo kupříkladu o to, že v Evropské unii dochází v tomto oboru k harmonizaci technických předpisů, na které se již neformálně dohodli vyjednávači za jednotlivé členské státy a za Evropský parlament. Nahradí se stará ustanovení a stanoví technické předpoklady, jež musí říční lodě splňovat, aby mohly být nasazovány na řekách a kanálech zemí EU.


​Zaměstnanci ve vodní dopravě se bouří a chystají protesty

Až dosud o sobě dávali vědět pouze čeští rejdaři a majitelé přístavů, kteří mnoho let požadují od ministerstva dopravy a vlády ČR řešení krizového stavu ve vodní dopravě. Nyní problém eskaluje sílícími protesty odborů a zaměstnanců v tomto odvětví. Neustálé odsouvání dobudování splavnosti Labe a absence skutečné pomoci státu prý totiž nedává tisícům pracovníků v oboru žádnou budoucnost.

​Aktuality ze světa 17

​Aktuality ze světa 17 Premium

11.7. – Kooperace kusových zásilek v SRN zvažují holding. Tři kooperace kusových zásilek ILN, Star a VTL chtějí nechat prozkoumat, za jakých právních podmínek by bylo možno založit společnou střešní organizaci. Požadavek na přezkum má být zadán v těchto dnech – jak bylo uvedeno na setkání držitelů frančíz ILN ve Schwalbachu u Frankfurtu. Údajně také již po několik týdnů ověřují možnost fůze kooperace 24 plus a Online Systemlogistik.

​Výstavba jezu v Děčíně by mohla začít v roce 2020

Zařazení labského údolí do evropsky významné lokality Porta Bohemica, o kterém nedávno rozhodla vláda na nátlak orgánů Evropské unie, by nemělo přímo ohrozit realizaci plavebního stupně Děčín. Očekává se pouze zdržení v řádu maximálně pár měsíců, protože bude nutné doplnit dokumentaci EIA. V rozhovoru pro DN to řekl ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů.

​Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - červen 2016

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

33. NĚMECKÝ LOGISTICKÝ KONGRES

ELA připomíná podzimní 33. německý logistický kongres (33rd International Supply Chain Conference), který proběhne 19. až 21. října v Berlíně. Organizátor akce a člen ELA, Spolkový svaz logistiky BVL, očekává, že na kongresu zazní 120 referátů a zúčastní se ho na 3200 odborníků. Hlavními tématy budou mimo jiné Transformace (Management změn, Ze světa práce, Nové obchodní modely, Značky v logistice: luxus nebo nutnost) dále Digitalizace (Průmysl 4.0, Cloud a bezpečnost, Platformy v logistice, Logistika ve městě), Věda a výzkum (Trendy a strategie v logistice, Doktorandský workshop). V rámci kongresu bude udělena i vědecká cena za rok 2016.

​Studii kanálu Dunaj – Odra – Labe zhotoví sdružení DOL

​Studii kanálu Dunaj – Odra – Labe zhotoví sdružení DOL Premium

10.6. – Ministerstvo dopravy vybralo zhotovitele studie ke kanálu Dunaj – Odra – Labe. Sdružení DOL, které tvoří společnosti Vodní cesty, Sweco Hydroprojekt a Aquatis za 22,3 milionu korun posoudí, zda stavba plavebního kanálu má ekonomický smysl. Výsledná cena studie je o zhruba tři miliony nižší, než ministerstvo předpokládalo.

Regulační transformátory dorazily do lovosického přístavu

2. 6. – Tři ze čtyř PST transformátorů jsou v České republice. Stroje pluly z Itálie námořní lodí do Hamburku a následně pokračovaly po Labi až do Lovosic. Odtud je čeká ještě téměř 90 kilometrů dlouhá cesta do rozvodny Hradec u Kadaně. „Transportní hmotnost jedné nádoby činí 300 tun. Když se zařízení zkompletuje a naplní olejem, je to ještě zhruba o 130 tun pro každou jednotku více,“ říká Tomáš Petržílka ze Správy energetického majetku společnosti ČEPS, která bude transformátory provozovat. Z areálu společnosti Česko-saské přístavy budou transformátory přepravovány po silnici jako nadměrný náklad. Překonat musí hráz Nechranické přehrady, na které je pro tento účel vytvořeno mostní provizorium, několik křižovatek, ale třeba také kruhový objezd.

​Splavnění Odry až do Ostravy a Mošnova přinese regionům v příhraničí hospodářské oživení

27. 5. – Česká i polská strana na vládní i regionální úrovni mají zájem o splavnění řeky Odry z polského města Kędzierzyn-Koźle až do Ostravy a Mošnova. Pro regiony na obou stranách hranice by výstavba zmíněného úseku vodní cesty přinesla hospodářské oživení a zlepšení sociální situace. Shodli se na tom účastníci konference ODERSKÉ FÓRUM- FORUM ODRZAŃSKIE, která se konala 25. května v Bohumíně a kterou pořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Oprava plavební komory Velký Osek uzavřela dvacetiletý program rekonstrukcí

20.5. – Rok 2016 na labské vodní cestě je výroční – před 110 lety začaly práce na splavňování Labe od Mělníka proti proudu do Pardubic. Také je to 20 let, kdy byl zahájen program obnovy původních rozpadajících se zdí plavebních komor za nové, s povrchem ze železobetonových panelů. Dnes se tato etapa uzavírá dokončením poslední modernizace na plavební komoře Velký Osek. Investorem stavby bylo Ředitelství vodních cest a velká část prací probíhala za provozu, jen při dílčích omezeních časů proplavování.


spinner