​V Německu došlo k dohodě na koncepci dalšího využívání Labe

​V Německu došlo k dohodě na koncepci dalšího využívání Labe

26.1. – V polovině ledna proběhlo na Spolkovém ministerstvu dopravy v Berlíně jednání mezi spolkovou vládou a jednotlivými spolkovými zeměmi z německého Polabí o celkovém budoucím konceptu Labe. Po několikaletém procesu vyjednávání byl dosažen konsenzus se zásadami tohoto Konceptu.

Přípravných jednání se zúčastňovali i zástupci občanských, církevních a ekologických sdružení z Polabí a zaměstnavatelské svazy. Celý proces byl na iniciován a řízen odborem Plavby a vodních cest Spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury a odborem vodního hospodářství Spolkového ministerstva životního prostředí. K jednotnému postupu obou ministerstev vedla na jedné straně špatná splavnost a na druhé straně eroze a zaklesávání dna řeky s fatálními důsledky na polabskou nivu. Koncept má přinést řešení obou problémů v rámci filozofie win-win.

Nebylo ale jednoduché sjednotit rozdílné názory různých táborů. Ty panovaly i ve stanoviscích jednotlivých spolkových zemí, v jejichž gesci je ochrana přírody a financování případných opatření tohoto druhu. Nejvíce problémů způsobil v tomto ohledu postoj dolnosaské vlády, která se stavěla proti regulaci t.zv. „Reststrecke“ tj. úseku Labe, kde se splavňovací práce nedokončily před II. světovou válkou a po ní tvořil hranici mezi NDR a NSR. Dolnosaská vláda přitom poukazovala na možnost alternativy využití paralelního kanálového spojení Hamburku se Středozemním kanálem a tím i Magdeburkem a ostatními destinacemi v západní Evropě.

V závěrečné řeči předseda zasedání a současně sekční ředitel na Spolkovém ministerstvu dopravy a digitální infrastruktury SRN, pan Reinhard Klingen, vysoce ocenil ochotu přítomných při hledání kompromisu a celý proces označil jako příklad řešení společensky závažných a složitých dopravních problémů. To potvrdil i jeho partner ředitel odboru vodního hospodářství ministerstva životního prostředí Helge Wendenburg. Za českou stranu se jednání zúčastnili ředitel ŘVC Lubomír Fojtů a vedoucí oddělení vnitrozemské plavby ministerstva dopravy Vojtěch Dabrowski. 

Jiří Aster

spinner