Labská vodní cesta ESK hlásí nárůst počtu přepravených kontejnerů

Labská vodní cesta ESK hlásí nárůst počtu přepravených kontejnerů

6.2. - V roce 2016 znovu stoupl celkový počet kontejnerů přepravených po německé vnitrozemské vodní cestě ESK (Elbe-Seitenkanal). V úseku mezi lodním zdvihadlem Lüneburg v Scharnebecku a propustí Uelzen na říčních lodích proplulo celkem 112 tisíc standardních kontejnerů, o 12 procent více než v předchozím roce. Vysoký nárůst zaznamenaly přepravy kontejnerů z a do Hamburku.

„Z posilování kontejnerové přepravy na ESK máme velkou radost. Je to pozoruhodný výsledek, přihlédneme-li k faktu, že celkový počet odbavených kontejnerů v přístavu Hamburk v prvních třech čtvrtletích loňského roku ve srovnání s prvními devíti měsíci roku 2015 klesl o 0,1 procenta,“ řekl ředitel plavebního úřadu Uelzen Kai Römer a dodal: „Plavební kanál ESK se výrazně podílí na přesunu kontejnerové přepravy ze silnice na ekologičtější vnitrozemskou vodní dopravu.“ 

Počet kontejnerů sice meziročně stoupl, snížila se však celková tonáž nákladu. Zdymadlo Uelzen registrovalo kontejnerizovaný náklad o úhrnné hmotnosti přesahující mírně 10 milionů tun. Ve srovnání s rekordním rokem 2015 to představuje pokles o devět procent. Snížil se rovněž počet odbavených nákladních plavidel, a to z 16 786 v roce 2015 na 15 487 za loňský rok. Nejvíce se projevil výpadek lodí přepravujících zemědělské a dřevařské produkty.

(tj)

spinner