ČR může získat na brexit miliony eur

ČR může získat na brexit miliony eur

Brexit přinesl evropským firmám řadu komplikací, mimo jiné zvýšil i jejich administrativní náklady. Vedoucí představitelé EU se proto shodli na tom, že je třeba jim tyto náklady kompenzovat. Česká republika by v tuto chvíli z nového fondu mohla získat 50 milionů EUR. Uvedl to náměstek ministra dopravy Jan Sechter.

„Od podpisu dohody o vystoupení Velké Británie z EU probíhají jednání o kompenzacích důsledků brexitu, na kterých se shodli lídři EU loni v červenci. Nástroj nese název Rezerva pro přizpůsobení se brexitu. Specificky pro ČR není konečný příspěvek z rezervy v tuto chvíli znám. Zatím se české dopravní a finanční diplomacii podařilo dosáhnout navýšení alokace pro ČR na 50 miliónů EUR (v cenách roku 2018), z původních 35 milionů EUR navržených Evropskou komisí. Tato částka pro ČR je zatím výsledkem shody členských států EU. Další jednání budou probíhat s Evropskou komisí a s Evropským parlamentem. Členské státy bude zastupovat předsedající Portugalsko,“ řekl Jan Sechter.

Na české straně bude podle něj z pověření ministra Karla Havlíčka rezerva svěřena resortu dopravy, protože podle předpokladů patří dopravní a logistické odvětví k nejvíce zasaženým. „Všichni jsme sledovali předvánoční fronty kamiónů v Doveru. Důležitá bude ale i kompenzace důsledků brexitu ve firmách, které nejsou na první pohled vidět. Jde například o nutnost přepracovat logistické řetězce, pokrýt jednorázové administrativní náklady na odbavení exportu, nutnost certifikovat v případech, kdy Velká Británie vyžaduje vlastní národní uznání produktů či služeb atp.,“ řekl Jan Sechter.

O uznatelnosti nákladů se podle něj povede ještě diskuse s Evropskou komisí. Důležité je, že rozhodné období pro tyto náklady začíná již před brexitem a rezerva bude určena firmám, které se na brexit připravovaly a náklady vynaložily v období od 1. července 2020. „Rada i Evropský parlament dokonce žádají zpětnou způsobilost rezervy prodloužit, a to od 1. ledna 2020. Nikdo nebyl natolik moudrý, aby důsledky brexitu předvídal. Proto Evropská komise konec období pro uznatelné náklady stanovila až na 31. prosinec 2022. Rada prostřednictvím členských států a Evropský parlament však žádají konec dále prodloužit, a to o rok. Jednotlivé firmy se teprve nové situaci přizpůsobují,“ upozornil Jan Sechter.

„Ministerstva dopravy a průmyslu a obchodu vedla zatím jednání s profesními sdruženími a s organizacemi. Bude to důležité pro diskusi, co je a co není uznatelným nákladem.

Jednání se Sdruženími ČESMAD Bohemia, ŽESNAD.CZ a Svazem průmyslu a dopravy ČR nám poskytla vstupní přehled o důsledcích brexitu pro české firmy.

Vyhlášení programu předpokládáme v druhé polovině letošního roku a budeme o něm informovat,“ dodal Jan Sechter.(lan)

Foto: Pixabay

spinner