​Zeptali jsme se Petra Moravce, výkonného ředitele Svazu osobních železničních dopravců SVOD Bohemia

​Zeptali jsme se Petra Moravce, výkonného ředitele Svazu osobních železničních dopravců SVOD Bohemia

Jaký dopad bude mít podle vás zvýšení daně z přidané hodnoty z jízdného na výkony a tržby železničních osobních dopravců?

Zvýšení DPH představuje fakticky snížení tržby dopravců při zachování stávající ceny jízdného. Stojí-li jízdenka 110Kč, tržba dopravce při 10% DPH je 100Kč. Při stejné koncové ceně a 12% DPH je tržba dopravce 98,2Kč, tedy o 1,8Kč méně. S největší pravděpodobností se toto navýšení DPH může propsat právě do zvýšené ceny jízdenek.

Veřejná doprava zažívá turbulentní rok. Do celkového hospodaření dopravců se významně negativně projevují zvýšené ceny energií a tlaky na růst mezd vlivem dvouciferné inflace. Zvýšená sazba DPH je jen další ránou.

Cestující se po covidových letech pozvolna do veřejné dopravy vracejí a o to více nás mrzí postoj vlády, neboť zvýšení DPH za jízdné může znamenat další snížení atraktivity veřejné dopravy. Vláda vlastně nutí dopravce zdražit cestujícím jízdné. Rozhodnutí je tak v příkrém rozporu s obecnými politickými proklamacemi o podpoře rozvoje ekologičtější veřejné dopravy.

Jak se vaším členům daří reagovat na výlukovou činnost, a to jak na území ČR, tak i v zahraničí?

Každá výluka je specifická. Vždy však představuje komplikace, zvýšené náklady, způsobuje nepohodlí cestujícím a poškozuje reputaci železnice. Pokud je výluka naplánována a plán dodržen, tak se dají dopady částečně zmírnit. Mnohem větší problém představuje jakákoli změna proti plánu. A těch změn je pořád bohužel velmi mnoho.

V září loňského roku Správa železnic oznámila posílení pravomocí funkce koordinátora výluk. Žádné podstatné zlepšení jsme bohužel dosud nezaznamenali.

Navíc, zřejmě v důsledku nevyvážených výkonnostních ukazatelů začala Správa železnic plánovat výluky se zastavením provozu i na hlavních tratích.

Na příští rok byl dokonce předložen návrh konání dvou takových výluk, cca 40km od sebe, ve stejném čase a na stejné trati. Sehnat náhradní dopravu v tak velkém objemu se ukázalo jako nereálné. Problém jsme řešili až na úrovni vedení Ministerstva dopravy. Naštěstí se nám souběhu podařilo zabránit.

Výluky v příhraničních oblastech se mezinárodní osobní dopravy samozřejmě dotýkají a jejich řešení je komplikované. Týká se to nejen Německa, ale také například přeshraničního úseku Břeclav – Kúty.

(lan)

Foto: SVOD Bohemia

spinner