​Železniční sektor se dohodl na vizi digitálního řízení kapacity

​Železniční sektor se dohodl na vizi digitálního řízení kapacity

1.12. - Hlavní evropští provozovatelé infrastruktury a železniční podniky schválili společnou vizi pro odvětví týkající se digitálního řízení kapacity. RailNetEurope, Forum Train Europe, iniciativa Rail Freight Forward, Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností, evropští manažeři železniční infrastruktury a Evropská asociace železniční nákladní dopravy zveřejnily základní kameny budoucnosti digitálního řízení kapacity (DCM).

DCM přispěje k uvolnění kapacity na přetížených tratích a podpoří přechod na železniční dopravu jak v osobní, tak v nákladní dopravě. Důrazná výzva k investicím do digitálního řízení kapacity zdůrazňuje jeho roli jako významného činitele, který změní pravidla hry, aby bylo možné dosáhnout cílů Zelené dohody pro odvětví dopravy. DCM je nedílnou IT částí evropského programu „Redesign jízdních řádů (TTR) pro inteligentní řízení kapacity“.

Evropská komise představila Zelenou dohodu pro Evropu s cílem přeměnit Evropu na první uhlíkově neutrální kontinent do roku 2050 a zintenzivnit evropské cíle v oblasti snižování emisí CO2 ze 40 na 50 procent do roku 2030. Klíčem k dosažení tohoto cíle je přeprava alespoň 30 procent veškerého zboží v Evropě vlakem. Proto musí v budoucnu jezdit na evropské železniční síti více vlaků. To vyžaduje investice do zvýšení kapacity infrastruktury, zejména v částech sítě, které jsou již dnes vytížené. Ke zmírnění této situace jsou zapotřebí dva prostředky: budování další infrastruktury a také efektivnější využívání stávající infrastruktury. Toho lze dosáhnout digitalizací, automatizací, a tedy optimalizací řízení kapacity. Evropský program „TTR pro inteligentní řízení kapacity“ má v rukou právě toto řešení: digitalizovaný pohled na celou evropskou síť, aby provozovatelé infrastruktury mohli prostřednictvím inteligentní správy dat omezit úzká místa, nasadit více vlaků na stávající infrastrukturu, zajistit jejich plynulý provoz, lépe plánovat jejich údržbu a harmonizovat interoperabilní nákladní a osobní vlaky.

Digitální řízení kapacity však není jen o dodatečné kapacitě. Železniční podniky potřebují snadný přístup k dlouhodobým a krátkodobým vysoce kvalitním vlakovým trasám, aby mohly navrhovat a prodávat atraktivní produkty svým zákazníkům. Aby mohl vlak konkurovat silniční dopravě, musí se po Evropě pohybovat stejně snadno jako kamion.

(lan)

Foto: Pixabay

spinner