Středočeský kraj a hlavní město Praha připravují soutěž na dopravce, který bude provozovat velkokapacitní vlaky

Středočeský kraj a hlavní město Praha připravují soutěž na dopravce, který bude provozovat velkokapacitní vlaky

29.3. - Zakázku na dopravce, který bude na území kraje a Prahy provozovat nové vlakové jednotky pro zhruba čtyři stovky sedících cestujících, bude monitorovat Transparency International (TI). Kraj a Praha se rozhodli tuto nevládní protikorupční organizaci oslovit v předstihu, aby se účastnila a monitorovala průběh realizace nabídkového řízení a potvrdila dodržování zásad transparentnosti a samozřejmě i finální výběr dodavatele. Krajští radní již schválili uzavření smlouvy mezi Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK), společností ROPID a TI.

Zakázku na dopravce, který pořídí a následně zajistí provoz cca 50 velkokapacitních elektrických jednotek (na dalších cca 60 bude opce) pro vlaky vedené na území Středočeského kraje a Prahy bude monitorovat organizace Transparency International. Rada už schválila smlouvu, kterou s TI v nejbližších dnech uzavřou společnosti IDSK a pražský organizátor dopravy ROPID. „S transparentností při zadávání zakázek to myslíme opravdu vážně. Jde o soutěž, kde dopravce bude pro provoz ve Středočeském kraji a Praze pořizovat vlaky za více než 20 miliard korun, se započítáním vozidel z opcí je to dohromady přes 44 miliard korun. To je svým objemem a hodnotou největší zakázka svého druhu v historii České republiky, a proto je nutno učinit všechna dostupná opatření vedoucí k její maximální transparentnosti a korektnosti pro omezení rizika napadnutí soutěže třetími stranami, které by mohlo vést ke zpoždění zakázky a tím pádem nemožnost adekvátní zajištění přepravy cestujících na páteřních, příměstských linkách. Na nákladech se budeme dělit s Prahou“, konstatoval Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

„Monitoring ze strany Transparency International bude zahájen už v průběhu přípravy zadávací dokumentace tak, aby byly pokryty všechny aspekty této zakázky. S ohledem na velikost zakázky lze očekávat, že konkurenční boj bude velmi tvrdý. Chceme se proto vyhnout jakýmkoliv pochybnostem o tom, jakým způsobem je tato zakázka zadávána. Jde o budoucí rozvoj regionální železniční dopravy v celé metropolitní oblasti a tyto nové vlaky se stanou také symbolem komfortního a spolehlivého spojení centra Prahy s Letištěm Václava Havla,“ dodal náměstek pražského primátora a radní pro oblast dopravy Zdeněk Hřib

„Jedná se o významnou zakázku z hlediska objemu finančních prostředků, ale i z hlediska dopadu na každodenní život lidí a fungování města a kraje. U takových investic jde pak nejen o to, aby celý proces proběhl dle zákona. To je nutné minimum. Ale rolí Transparency je též posílit důvěryhodnost celého procesu v očích dodavatelů a široké veřejnosti a průběžným monitoringem minimalizovat rizika netransparentnosti, nehospodárnosti nebo jiných chybných kroků narušujících integritu soutěže,“ vysvětlil Petr Leyer, právník a člen správní rady TI.

Účelem smlouvy je zajištění monitoringu v průběhu přípravy a realizace nabídkového řízení, kontrola dodržování zásad transparentnosti a kontrola dodržování legislativy při celém procesu.

Za služby, které TI poskytne, kraj a Praha zaplatí do 2 milionů korun bez DPH. Smlouva je veřejná, dohledatelná online. „IDSK již byla pověřena přípravou podkladů k zahájení výběrového řízení na zajištění obslužnosti drážní dopravou od prosince 2029 a zahájila předběžné tržní konzultace s výrobci vozidel a potenciálními dopravci. Na základě výsledků těchto konzultací bude upravena zadávací dokumentace a bude následně přistoupeno k vyhlášení výběrového řízení na dopravce,“ popsal další postup Zdeněk Šponar, ředitel IDSK.

První velkokapacitní elektrické jednotky (EMU 400) v barvách PID by měly na železniční síť Středočeského kraje a Prahy vyrazit na konci roku 2029. „Každá souprava by měla umět pojmout zhruba čtyři stovky sedících cestujících a nabídnout vysoký komfort přepravy. V provozu nahradí část starších jednotek řady 471 CityElefant a také starší soupravy tvořené lokomotivou a dvoupodlažními osobními vozy. Kromě toho zajistí nové jednotky provoz na nově elektrizované trati z Prahy do Kladna s novostavbou železnice na Letiště Václava Havla,“ dodal ředitel ROPID Petr Tomčík. Po dokončení Všejanské spojky a souvisejících staveb by měly být tyto jednotky nasazeny i na spěšných vlacích z Prahy do Mladé Boleslavi.

(pav)

Ilustrační foto: PID - jednotka řady 471 CityElefant v barvách PID

spinner