Kreativní recyklace v železniční nákladní dopravě podle společnosti Ermewa SA

Kreativní recyklace v železniční nákladní dopravě podle společnosti Ermewa SA

Cirkulární ekonomika je součástí DNA společnosti Ermewa SA již od jejího vzniku v roce 1956. Závazek společnosti k udržitelnosti je patrný ve všech fázích využívání vozů, od jejich konstrukce, údržby, opětovného použití, renovace až po následnou recyklaci/upcyklaci.

To potvrzuje ukázka použití částí vagonů z vlastní flotily určených k recyklaci na přeměnu mimo jiné na kancelářské stoly v zasedacích místnostech, drobné předměty nebo nábytek pro pivovar Tap House na nádraží Montparnasse v Paříži ve Francii.

Jako významný hráč v železniční nákladní dopravě zavádí společnost Ermewa řadu opatření, která přispívají k ochraně životního prostředí, a její významné zapojení do oběhového hospodářství prostřednictvím kreativní recyklace je dobře známé. Ermewa má spoustu osvědčených postupů s inteligentní plánovanou recyklací a prodlužováním životnosti vozů ve svém vozovém parku. Cesta začíná u konstrukce vozů, jejichž předpokládaná životnost je přibližně 40 let, protože vozy jsou investičním majetkem s dlouhou životností. Proces vrcholí vytvořením nábytku z komponentů vagonu, který je navržen a vyroben s péčí a respektem.

Společnost Ermewa má velmi proaktivní a odpovědný přístup k životnímu prostřední a nakládání s odpady. V průměru 2 000 vagonů ročně je recyklováno na základě jejich stáří. Při recyklaci je zajištěno, že materiály s vysokou přidanou hodnotou, jako je ocel, dřevo a plachta, jsou pečlivě regenerovány pro případné opětovné použití v druhém životě. Před recyklací vagonů provádí Ermewa více než 58 000 údržbových operací ročně a více než 700 vagonů je každoročně renovováno, aby se prodloužila jejich životnost.

Cirkulární ekonomika je klíčovým tématem a představuje velkou hospodářskou a environmentální příležitost pro nadcházející roky. Iniciuje přehodnocení výrobních metod a spotřeby s cílem optimalizovat využívání přírodních zdrojů a omezit tak vznik odpadu. Společnost Ermewa SA stojí před výzvou podporovat strategii oběhového hospodářství s cílem optimalizovat své zdroje. Jako výjimečná ukázka principů oběhového hospodářství vyniká projekt upcyklace v železničním průmyslu, který společnosti Ermewa vynesl ocenění za 2. místo od Francouzsko-české obchodní komory v kategorii CSR pro velké podniky.

Hlavním cílem je pozitivně ovlivnit životní prostředí každým přijatým opatřením a zároveň důsledně prosazovat důležitost významu aktivity směřujících k udržitelné a ekologické budoucnosti.

Ve společnoti Ermewa se upcyklaci meze nekladou! Prohlášení společnosti Ermewa „Pojďme společně (znovu) vynalézt železnici!“ nabývá svého plného významu!

(PR)

Foto: Ermewa

spinner