​Dopravci: Německá dopravní prognóza pro rok 2051 vychází z mylných předpokladů

​Dopravci: Německá dopravní prognóza pro rok 2051 vychází z mylných předpokladů

Při březnovém představení dopravní prognózy ministr dopravy Volker Wissing prohlásil, že bude svou dopravní politiku zakládat na skutečných okolnostech a prosazovat politiku založenou na faktech. Podle poradců ministerstva dopravy se dopravní výkony v nákladní dopravě do roku 2051 zvýší o 46 procent, přičemž se bude nadále zvyšovat význam kamionové dopravy. V souladu s tím vzroste silniční nákladní doprava o 54 procent, železniční nákladní doprava o 33 procent.

Železniční svazy (Allianz pro Schiene, Die Güterbahnen, VDV a VPI se zaměřily na předpoklady, z nichž ministerská prognóza vzešla, a došly k závěru, že se jedná o politické zbožné přání nezohledňující vývoj, který lze pozorovat již dnes.

Kritika růstu silniční náklady dopravy

K tvrzení, že silniční nákladní doprava vzroste o 54 procent, uvedly železniční svazy následující výhrady. Již nyní chybí 70 000 řidičů nákladních automobilů a podle zástupců silničních dopravců se se tento nedostatek ještě prohloubí.

V prognóze se rovněž uvádí, že mýtné pro těžká nákladní vozidla zůstane až do roku 2040 na stejné úrovni. To zástupci železnice pokládají jednoznačně za nereálné. Silniční nákladní doprava bude podle nich dražší, a tím méně atraktivní v konkurenci se železnicí.

Kromě toho dopravní prognóza počítá s rozsáhlým využitím 40tunových nákladních vozidel na baterie - sama však přiznává, že vhodné řešení zatím není v dohledu (dojezd, doba nabíjení).

Náklady na elektromobily jsou podhodnocené

Dále pak předpoklad klesajících cen elektřiny a příliš nízkých cen CO₂ vede k nerealisticky silnému růstu kamionové dopravy (předpoklad chybějící průmyslové elektřiny). Náklady na elektřinu pro e-kamiony jsou podle zástupců železnice uměle podhodnoceny.

Také ceny CO₂ jsou příliš nízké (v současnosti 90 USD/t; pro rok 2040 se předpokládá 120 USD/t CO₂).

Výhrady k prognóze vývoje železniční nákladní dopravy

Zatímco náklady na silniční nákladní dopravu jsou podle železničních svazů podhodnocené, prognózy pro železniční nákladní dopravu jsou méně lichotivé.

Dopravní prognóza předpokládá moratorium na rozšiřování. Kapacita kolejí pro železniční nákladní dopravu se tedy nebude rozšiřovat nad rámec předchozích plánů Spolkového plánu dopravní infrastruktury 2030.

U železnice jsou zohledněny pouze prioritní potřeby Spolkového plánu dopravní infrastruktury. U silniční dopravy se však kromě naléhavých potřeb zohledňuje další zvýšení kapacity, včetně opatření typu „další potřeby“, která jsou v současné době ve výstavbě.

Nedoceněné je i DAC

V prognóze také chybí navýšení kapacity v důsledku obnovy vysokokapacitních koridorů do roku 2030.

Další kapitolou je pak digitální automatické spřáhlo (DAC). Podle ministerské prognózy povede jeho zavedení pouze ke zvýšení kapacity o 2 procenta, železniční průmysl předpokládá nárůst o 15 procent.
Prognóza je omezena na nákladní vlaky o délce 740 metrů. Ve skutečnosti má podle železničních
dopravců pro zvýšení kapacity smysl rozšíření o 1500 metrů dlouhé vlaky.

(lan)

Foto: Pixabay

spinner