Český měřicí vůz ETCS se představil na německé trati

Český měřicí vůz ETCS se představil na německé trati

Schopnosti a možnosti měřicího vozu ETCS, který vlastní AŽD Praha, ověřili odborníci koncem září na testovací železniční trati Living Lab: Annaberg – Buchholtz společnosti DB Netz v rámci konference RAIL & DIGITAL MOBILITY. Odborníci AŽD Praha ve voze prezentovali systémy pro měření a zpracování dat a německým kolegům předali zkušenosti s prováděním testů funkčnosti a kompatibility komponent Jednotného evropského vlakového zabezpečovacího systému (ETCS).

Zástupci vlastníka testovací tratě Living Lab: Annaberg – Buchholtz, společnosti DB Netz, oslovili pracovníky AŽD Praha se žádostí o spolupráci a sdílení informací z provozu a testů na zkušebních tratích. AŽD Praha vlastní tzv. Švestkovou dráhu, kde v úseku Čížkovice – Obrnice testuje nové technologie pro zabezpečovací techniku. Kromě nových typů konvenčního zabezpečovacího zařízení, jako jsou přejezdová technika, staniční a traťové zabezpečovací zařízení, byla nainstalována také rádiová síť GSM-R, ETCS L2 a připravuje se ETCS L1. Automatické vedení vlaku ATO je v rámci mezinárodního výzkumného projektu Shift2Rail a standardizace UNISIG propojováno se systémy řízení dopravy a ETCS palubní částí. Toto jsou první reálné výstupy, které směřují k budoucímu autonomnímu provozu vlaků.

AŽD Praha a DB Netz jednají o širší výměně zkušeností nad rámec spolupráce v programu Shift2Rail, protože obě tratě jsou v rámci Evropy unikátní a poskytují široké možnosti pro testy nejnovějších technologií řízení dopravy.

Měřicí vůz AŽD Praha slouží jak pro měření potřebných signálů pro ETCS z GSM-R, balíz (základní prostředek umístěný v kolejišti pro přenos informací na vozidlo) a GNSS (globální družicový polohový systém), tak pro testy kompatibility traťové části ETCS s mobilní částí.

(mna)

spinner