​České dráhy dokončily další etapu obnovy Střediska údržby Praha Jih

​České dráhy dokončily další etapu obnovy Střediska údržby Praha Jih

6.12. - Týden před změnou jízdních řádů byla dokončena a do užívání předána další etapa obnovy areálu Střediska údržby Praha Jih. Cílem je zajistit další rozvoj a dlouhodobě spolehlivý provoz celého areálu, ve kterém se provádí údržba regionálních i dálkových vlaků.

„V letošním roce jsme provedli ve Středisku údržby Praha Jih investice v celkové hodnotě 241 milionů korun, za které jsme obnovili 36 výhybek a zhruba 1 500 metrů kolejových spojek. Práce se zaměřily na obnovu kolejiště ve střední a odjezdové skupině a uskutečnila se 1. etapa rekonstrukce vjezdové skupiny. V příštím roce chceme pokračovat v obnově kolejiště vjezdové skupiny a celkem plánujeme v nejbližších letech investovat do celého areálu více než 5 miliard korun. Nejvýznamnější akcí bude výstavba moderní haly údržby pro ucelené jednotky, jako jsou ComfortJety, railjety nebo Pendolina,“ řekl Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro servis.

V odjezdové části bylo vyměněno 8 výhybek a ve střední skupině se uskutečnila obnova 23 výhybek a přibližně 1 500 metrů kolejových spojek. V 1. etapě rekonstrukce vjezdové skupiny, která byla nyní dokončena a uvedena do provozu, bylo instalováno 5 nových výhybek. K obnově byl použit svršek typu S49 ve své současné formě s pružným upevněním kolejnic a s betonovými pražci pod výhybkami. Tento svršek má dlouhou životnost a zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a bezpečnost provozu. Součástí obnovy byla i výměna trakčního vedení a prvků zabezpečovacího zařízení. Dodavatelem prací byla společnost Chládek a Tintěra Litoměřice.

V příštích letech se počítá vedle 2. etapy obnovy vjezdové skupiny a výstavby nové čtyřkolejné haly pro údržbu ucelených jednotek dálkové dopravy také se zdvoukolejněním odjezdu ze Střediska údržby do stanice Praha-Vršovice, s rekonstrukcí myčky, komplexní modernizací zabezpečovacího zařízení, s výstavbou trakční měnírny, výstavbou nových sanitárních kolejí, rekonstrukcí osvětlení s novými LED svítidly, s výměnou veškeré kabeláže a v rámci výměny trakčního vedení dojde k jeho přizpůsobení budoucí konverzi na systém 25 kV 50 Hz AC.

Středisko údržby Praha Jih je největší areál pro údržbu vlakových souprav v České republice. Nachází se v něm přes 45 kilometrů kolejí, skoro 200 výhybek a téměř 30 kilometrů trakčního vedení. V areálu se nacházejí dvě velké haly pro údržbu vlaků. Pro Pendolina, railjety a další soupravy dálkové dopravy je určena čtyřkolejná hala s délkou kolejí 356 metrů. Jednotky CityElefant se udržují ve čtyřkolejné hale s délkou kolejí 115 metrů. Součástí objektu je i další dvoukolejná hala s kolejovou váhou a kolejovým podúrovňovým soustruhem. Ve Středisku údržby se dále nacházejí sanitární koleje určené pro úklid vlaků a vybavené technologií pro plnění vodou a odsávání odpadních nádrží a také myčka kolejových vozidel.

(lan)

Foto: ČD

spinner