ČD Cargo

ČD Cargo loni redukovalo počet bezpečnostních poradců

ČD Cargo loni redukovalo počet bezpečnostních poradců

Na sklonku loňského roku došlo ve společnosti ČD Cargo k zásadní změně týkající se počtu bezpečnostních poradců. Z důvodu racionalizace a vyšší efektivity práce se vedení společnosti rozhodlo nadále zaměstnávat pouze jednoho bezpečnostního poradce. Ten má tak na starosti v celé komplexnosti veškerou problematiku přeprav nebezpečných věcí, včetně přepravy odpadů, agendy bezpečnostního plánu pro vysoce rizikové nebezpečné věci, školení, dále spolupráci s příslušnými orgány, spolupráci s ostatními železničními dopravními podniky, řešení mimořádných situací a mnohé jiné.

Vzhledem k tomu, že je ČD Cargo jako jediný dopravce na našem území členem vyhlášky UIC 471–3 zabezpečujícím kontroly, které se musí provádět u zásilek nebezpečných věcí, a stanovené kontroly kvality dosud prováděli samotní bezpečnostní poradci, byli k zajištění tohoto úkolu speciálně vyškoleni vozmistři – referenti kvality. Školení svých zaměstnanců věnuje ČD Cargo náležitou pozornost. Bezpečnostní poradce je pro zaměstnance v případě potřeby poradenství či konzultace k dispozici na telefonu téměř v kteroukoliv dobu.

V současné době již probíhá proškolení zaměstnanců z aktuálních změn RID 2013 formou klasického školení prostřednictvím Dopravního vzdělávacího institutu, a. s. Pro další vyčleněné zaměstnance bude vytvořeno školení v powerpointové prezentaci na vlastním vzdělávacím portálu ČD Cargo, a. s. Aby se zkvalitnil výkon kontroly vozů a přepravních dokladů, bude pro zaměstnance zpracován ve zcela nové podobě Základní průvodce přepravou nebezpečných věcí po železnici.

Procento závadovosti je u ČD Cargo velmi nízké

V roce 2012 ČD Cargo, a. s., přepravilo přes 85 tisíc podaných vozových zásilek. Procento závadovosti v přepravách nebezpečných věcí nepřesahuje jedno procento, což je velmi dobrá vizitka firmy svědčící o tom, že přepravám nebezpečných věcí je věnována náležitá pozornost. Nejčastějšími závadami jsou chybějící nebo špatné údaje v přepravních dokladech a závady v označování vozů, které svým charakterem ovšem nemají negativní vliv na vznik škodních událostí.

Mgr. Alena Zátopková, bezpečnostní poradkyně ČD Cargo, a. s.

spinner