Jubilejní 30. hamburský přístavní večer

16. října 2019

Minulý týden ve čtvrtek se v Praze uskutečnil jubilejní XXX. hamburský přístavní večer. V překrásných prostorách kavárny Obecního domu se sešlo přes 240 českých a slovenských hostů ze sféry dopravy, obchodu, politiky a tisku, kteří této příležitosti využili k diskuzím se zástupci hamburského hospodářství i mezi sebou o aktuálních tématech a novinkách. Pan Ingo Egloff, člen představenstva HHM poděkoval jménem Hafen Hamburg Marketing a hamburského hospodářství za dosavadní spolupráci s českými i slovenskými zákazníky a partnery. Přístav Hamburk si je vědom toho, že díky téměř polovičnímu podílu na celkové námořní dopravě z našeho regionu představuje pro Českou a Slovenskou republiku skutečnou bránu do světa. Toto postavení si hamburský přístav udržuje nejen úrovní nabízených služeb či množstvím liniových spojení s přístavy celého světa, ale i kvalitou a počtem spojení s vnitrozemím. Zde dominuje podílem přes 90 procent železniční doprava a tato kvalita řadí Hamburk daleko před konkurenční přístavy.

Na snímku zleva: Thomas Lütje (HHLA), Ingo Egloff (člen představenstva HHM), Dr. Hans-Peter Hinrichsen (zástupce velvyslance SRN), Dr. Alexander Puk (vedoucí obchodního referátu velvyslanectví SRN), Vladimír Doboš (vedoucí reprezentace HHM v Praze), Bernard Bauer (výkonný ředitel Česko-německé obchodní a průmyslové komory).

(red) 

Foto: HHM

spinner