ŘVC: stavba plavebních stupňů na Labi začne nejdřív za čtyři roky

ŘVC: stavba plavebních stupňů na Labi začne nejdřív za čtyři roky

4.1. - Stavba klíčových plavebních stupňů na Labi u Děčína a Přelouče začne nejdříve za čtyři roky. Obě stavby stále nemají platná povolení, uvedl ředitel Ředitelství vodních cest (ŘVC) Lubomír Fojtů. Chybějící plavební stupně jsou podle rejdařů jedním z hlavních problémů vodní dopravy v České republice. O stavbě jezů se hovoří už přes 20 let.

Jez u Děčína, který má přispět k lepší splavnosti řeky pro nákladní lodě, měl být podle dřívějších předpokladů hotov kolem roku 2021. Stát se však při přípravě stavby potýká s problémy zejména okolo vyhodnocení dopadů na životní prostředí (proces EIA). V této souvislosti loni rozhodovala Správa národního parku České Švýcarsko o stanovení možných opatření, které měly kompenzovat nepříznivé vlivy stavby na životní prostředí. Správa ale došla k závěru, že dopady stavby na krajinu nelze v tuzemsku dostatečně kompenzovat.

Další postup v přípravě stavby je tak stále zablokován. Vláda proto zadala ministru životního prostředí Richardu Brabcovi, aby případná kompenzační opatření realizovatelná mimo Českou republiku projednal s Evropskou komisí a s Německem.

Podobná je situace okolo stavby plavebního stupně u Přelouče, kde možný termín Lubomír Fojtů odhadl stejně jako u Děčína na roky 2023 až 2025. Stavba přitom podle ředitele ŘVC již v minulosti stavební povolení získala, to však u soudu napadli aktivisté. Stavba v minulosti měla už i platnou EIA, ta však kvůli legislativním změnám propadla. V současnosti se proto zpracovávají podklady pro novou EIA, které zahrnují i nově vytvořené území Natura 2000 v oblasti, což je soustava chráněných evropských území. Podle ŘVC je tak třeba stavbu adaptovat na nové podmínky, což zabere další čas.

Rejdaři volají po urychlené stavbě obou jezů mnoho let. Nedostatečná dopravní infrastruktura na Labi má podle nich fatální dopady na tuzemskou lodní dopravu. Rejdaři tak přepravují každý rok méně zboží, na čemž tratí desítky až stovky milionů korun ročně. V roce 2017 rejdaři přepravili 1 567 700 tun nákladu, meziročně o zhruba 210 000 tun méně. Pokles pokračoval i loni.

Plavební stupně u Děčína a Přelouče byly zařazeny do seznamu staveb, na které se vztahuje novela zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury.

(čtk)

spinner