Nákladní lodní doprava by v Česku mohla přepravovat více nákladu

Nákladní lodní doprava by v Česku mohla přepravovat více nákladu

30.7. - Nákladní lodní doprava by v Česku mohla přepravovat násobně více nákladu, uvedlo ministerstvo dopravy. Nezbytná je ale podle mluvčího resortu Františka Jemelky spolehlivost přepravy z hlediska termínů dodání a rozložení přepravy do celého roku. Sdělil to na dotaz ČTK. Loni podle předběžných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad, přepravily lodě v ČR 1,26 milionu tun nákladu. Je to nejméně od roku 1995, odkdy ministerstvo dopravy zveřejňuje statistiky lodní přepravy. Podle ministerstva dopravy je potenciál pro přepravu po vodě například u hutních výrobků, kovových odpadů či nerostů a stavebnin.

K tomu, aby se zboží přesunulo se silnic a železnic na vodu, je potřeba garantovat spolehlivost dopravy po celém přepravním úseku, uvedlo ministerstvo. Zároveň je třeba udržovat parametry dopravní cesty a provádět pravidelnou údržbu. "Potenciál přesunu zboží směrem k vnitrozemské vodní přepravě, a to jak tradičního, tak i dalších komodit a kontejnerů podle odborného odhadu několikanásobně převyšuje dnešní realizaci přeprav," řekl František Jemelka. V úvahu pro přepravu po vodě připadají hutní výrobky, dřevní hmota či šrot. Také ale vysušené kaly z čističek odpadních vod ve Středočeském kraji.

Velkým tématem je pro nákladní lodní dopravce sucho. Letos je podle jednatele firmy Evropská lodní doprava-Sped Lukáše Hradského vodní stav v Ústí nad Labem nejnižší od dostavby Vltavské vodní kaskády. "Za posledních osm let máme již potřetí nejnižší vodní stav," uvedl. Podle ministerstva dopravy je v tomto ohledu nezbytné dokončení splavnosti Labsko-vltavské vodní cesty tak, aby byla splavná celý rok. Jde především o odstranění úzkého hrdla v úseku mezi Ústím nad Labem a státní hranicí s Německem. "O tomto tématu se vedou intenzivní jednání mezi resorty dopravy a životního prostředí," dodal František Jemelka.

Hradský také zmínil smlouvu o Labi mezi ČR a Německem, jejímž cílem je zajistit splavnost Labe od Pardubic až do Hamburku. Smlouvu doporučil Senát v roce 2021 k ratifikaci, v květnu ji doporučil podvýbor pro dopravu Poslanecké sněmovny k dokončení procesu rafitikace. "Aktuálně se očekává dokončení ratifikačního procesu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR před jejím zasláním k podpisu prezidentu republiky," uvedl František Jemelka. Dodal, že smlouva definuje cílové parametry na Labské vodní cestě v Česku i Německu tak, aby bylo na uvedené vodní cestě možné provozovat za ekonomicky příznivých podmínek vnitrozemskou vodní dopravu.

(čtk)

Ilustrační foto: Eurex Ship

spinner