Lodní dopravu na Labi zřejmě upraví společná dohoda s Německem

Lodní dopravu na Labi zřejmě upraví společná dohoda s Německem

2.5. - Lodní dopravu na Labi mezi Českem a Německem by nově měla řídit společná dohoda obou států. Ta stanoví základní parametry pro fungování labské vodní cesty, které by měly zajistit oba státy. Dohodu v pondělí projedná vláda. Vyplývá to z dokumentu ministerstva dopravy.

Pro lodní dopravu na Labi dosud neexistuje žádný závazný dokument, který by řešil mezinárodní status této vodní cesty. Ta přitom patří do hlavní transevropské dopravní sítě TEN-T. Na všech ostatních ostatních evropských vodních cestách mezinárodního významu, například Dunaji, Rýnu nebo Sávě, jednotlivé státy mezi sebou dohody mají. Přeshraniční doprava po Labi se nyní řídí společným prohlášením z roku 2006, které však není závazné. Dohoda však z prohlášení většinou vychází.

Česko podle dohody bude muset zajistit plavební parametry pro úsek z Ústí nad Lebem ke státním hranicím s Německem. Návazně na to, pak mezi Ústím nad Labem a Týncem nad Labem a současné mezi Týncem nad Labem a Pardubicemi měla být možná plavba s hloubkou až 230 centimetrů.Údržbu vodní cesty bude mít nadále na starosti Povodí Labe. Náklady na údržbu vyjdou na přibližně 150 milionů korun ročně.

Německo naopak na své straně bude zajišťovat na Labi hloubku plavební dráhy 140 centimetrů. Zároveň bude každých deset let přezkoumávat nízkou referenční úroveň vodní hladiny.

Na dodržování dohody má dohlížet společná smíšená komise.

(čtk)

Foto: lan

spinner