​Evropská unie podpoří rozvoj říční nákladní dopravy

​Evropská unie podpoří rozvoj říční nákladní dopravy

27.6. - Politický akční plán „Naiades III“, kterým chce Evropská komise posílit evropskou vnitrozemskou plavbu do roku 2027, obsahuje celkem 35 bodů. Hlavními cíli je učinit dopravu na vodních cestách ještě šetrnější ke klimatu a zvýšit podíl objemu nákladní říční dopravy v EU. Tento podíl je v současné době 6 %, uvedla komisařka pro dopravu Adina Valeanová.

„Se sítí řek a kanálů táhnoucích se v délce 41 000 kilometrů ve 25 členských státech je stále mnoho prostoru pro zlepšení, a to jak v transevropských dopravních koridorech, tak v centrech měst, kde může vnitrozemská lodní doprava přispět k poslední míli v logistickém řetězci, aby byl zelenější,“ uvedla Adina Valeanová.

Komise se nadále spoléhá na stávající finanční nástroje EU, jako je Nástroj pro propojení Evropy (CEF), výzkumný program „Horizont Evropa“, environmentální program LIFE, alternativy k financování infrastruktury vodních cest, obnovy lodního parku a rozvoje infrastruktury pro doplňování paliv a nabíjení alternativních paliv, zařízení na míchání paliv nebo investiční program InvestEU. Chce však také stále více směrovat příjmy z obchodování s emisemi do vnitrozemské plavby a v příštích dvou letech revidovat zákon o státní podpoře tak, aby měla vnitrozemská plavba jako udržitelný způsob dopravy podobný stav jako železnice a mohla být dotována více silně členskými státy.

(SSL)

Foto: LAN

spinner