Žádosti o podporu z programu COVID - BUS II lze podávat od čtvrtka 24. června

Žádosti o podporu z programu COVID - BUS II lze podávat od čtvrtka 24. června

23.6. - Byla vyhlášena výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě v roce 2020 nazvaného „COVID - BUS II“. Žádosti budou přijímány od čtvrtka 24. června 2021 a výzva bude ukončena po 31 dnech ode dne zahájení přijímání žádostí, tedy 24. července 2021.

Ministerstvo dopravy zájemce upozorňuje, aby se v případě otázek na hodnocení, náležitosti žádostí a nutných podmínek nejdříve podívali sekce FAQ - často kladených dotazů, která je pravidelně aktualizovaná na základě podnětů od jednotlivých žadatelů.

Na začátek je třeba zkontrolovat, zda zájemce splňuje podmínky pro podání žádosti:

- je držitelem koncese „Silniční motorová doprava“, druh „osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“;

- v období 5. října až 31. prosince provozoval aspoň 1 autobus v nepravidelné autobusové přepravě cestujících, který byl řádně nahlášen k podnikání příslušnému dopravnímu úřadu;

- ve 4. čtvrtletí 2020 u něj došlo ve srovnání se 4. čtvrtletím 2019 k propadu tržeb z nepravidelné autobusové dopravy o více než 50 %;

- nemá nesplacené závazky vůči státu nebo státním fondům (u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, Státního fondu životního prostředí, Státního pozemkového úřadu a Celní správy);

- na jeho majetek neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení;

- nebyli jste v likvidaci před 5. říjnem 2020.

Období, na které se podpora vztahuje

Podpora pokrývá kritické období na jaře 2020, od 5. října do 31. prosince, přičemž je kalkulovaná tak, aby podpořila schopnost žadatelů splácet své závazky vzniklé i v druhé polovině roku 2020, ve které nedošlo k předpokládanému oživení dopravního trhu.

Úplné znění výzvy a pravidel programu je uvedeno na úřední desce.

(lan)

Foto: IVECO

spinner