České dopravní svazy se představily na transport logistic v Mnichově

Transport logistic 2007

Bavorská metropole Mnichov byla v uplynulém týdnu dějištěm největšího evropského „svátku“ dopravy a logistiky. Na jedenáctém ročníku mezinárodního bienálního veletrhu transport logistic výrobci, poskytovatelé služeb, oborové svazy i další organizace na novém mnichovském výstavišti ve dnech 12. až 15. června představili, kam se ubírá vývoj v oblasti logistiky, dopravy a souvisejících oborů. Nechyběli ani vystavovatelé z České republiky, kteří stejně jako přede dvěma lety vytvořili kompaktní „českou sekci“. Hned první veletržní den byla české logistice na transport logistic věnována i odborná konference Český den. České vystavovatele přijel do Mnichova podpořit také náměstek ministra dopravy Ing. Emanuel Šíp.

Na tiskové konferenci před zahájením veletrhu uvedl předseda Německého svazu spedice a logistiky (DSLV) Michael Kubenz hlavní témata, která hýbou dopravním a logistickým oborem. Podle jeho slov jsou to především nedostatečná infrastruktura a stále významněji také otázky ochrany životního prostředí. Kapacita řady námořních či leteckých dopravních uzlů je již vyčerpána a vážný problém představuje i zahlcená silniční infrastruktura, uvedl předseda DSLV a varoval, že tradiční výzvy politiků k přesunu přeprav ze silnic nejsou příliš platné.

„Vliv dopravy na změnu podnebí představuje další výzvu, kterou je třeba řešit optimalizací logistických procesů. Jen pomocí logistiky a s využitím nových technologií bude možné omezit takové přepravy zboží, které nejsou nutné,“ zdůraznil Michael Kubenz.

Ekologická a bezpečná doprava je prioritou

Při slavnostní zahajovací ceremonii přivítal náměstek generálního ředitele a člen správní rady pořádající organizace Mnichovské veletrhy (Messe München) Eugen Egeten-meir mezi účastníky a hosty také německého spolkového ministra dopravy Wolfganga Tiefenseeho. Ministr pak ve svém projevu nastínil důležité úkoly, které před dopravou a logistikou stojí. „Svět se stále více propojuje, proto také neustále narůstá význam logistiky pro tok zboží,“ řekl mimo jiné. Tomuto požadavku podle něj bude odpovídat i tzv. masterplan rozvoje německé infrastruktury pro nákladní dopravu, který jeho resort zpracuje do konce letošního roku.

„Naším úkolem je ochrana klimatu, která je přímo spojena s dopravou a logistikou, neboť velká část znečištění pochází právě z dopravy,“ uvedl ministr. Doprava podle jeho údajů produkuje zhruba pětinu všech

skleníkových plynů.

Český den představil dopravu a logistiku v ČR

Odbornou konferenci Český den v rámci veletrhu transport logistic 2007 uspořádala Česká logistická asociace (ČLA) společně s Ministerstvem dopravy ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Svazem dopravy, Svazem spedice a logistiky ČR a Expertním týmem logistiky. Účastníky konference přivítal prezident ČLA Ing. Miroslav Rumler, CSc., a po něm zástupce ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Pavel Rosol, který zdůraznil, že jeho úřad pokládá mnichovský veletrh za jednu z nejvýznamnějších akcí. Náměstek ministra dopravy Ing. Emanuel Šíp hovořil o významu dopravy a logistiky pro Českou republiku. „Geografická poloha ČR předurčuje k tomu, aby byla dopravním centrem,“ řekl. Zmínil význam již dříve přijatého dokumentu Dopravní politika, zdůraznil však nutnost jeho aktualizace. „Ministerstvo chce podpořit podnikání v dopravě,“ řekl Ing. Emanuel Šíp a uvedl v této souvislosti budování vleček, podporu multimodální dopravy a budování veřejných logistických center.

Prezentace českých odborných svazů

Účastníci veletrhu transport logistic měli na Českém dni rovněž možnost seznámit se s činností odborných svazů, které působí v oboru dopravy a logistiky v ČR. S aktivitami ČLA seznámil přítomné tajemník asociace Ing. Alois Bartončík. Úkolem ČLA je zejména podpora a propagace logistiky a seznamování jejích členů i širší odborné veřejnosti se světovými trendy v oboru, ČLA rovněž spolupracuje s předními vysokými školami a pořádá odborné konference, semináře a workshopy. Na základě akreditace Ministerstva školství ČR pořádá kvalifikační kurzy pro certifikaci manažer logistiky. Ing. Alois Bartončík dále připomenul evropský program certifikace v oblasti logistiky, kterou ČLA pořádá ve spolupráci s Evropskou logistickou asociací. Loni asociace iniciovala vznik Expertního týmu pro logistiku, jehož posláním je aktivní spolupráce na přípravě logistických řešení financovaných z veřejných zdrojů.

Za Sdružení ČESMAD Bohemia promluvil na mnichovském veletrhu jeho generální sekretář Ing. Martin Špryňar. Krátce nastínil historii sdružení, která začala již v roce 1966 založením sdružení státních autodopravců ČESMAD. Dnešní ČESMAD Bohemia má 1900 členů, kteří provozují na dvacet tisíc užitkových vozidel, a poskytuje svým členům širokou škálu služeb, včetně výdeje mezinárodních povolení, jejichž význam ovšem vstupem České republiky do EU poklesl, či služeb spojených se zaváděním digitálních tachografů. ČESMAD Bohemia představuje silného partnera pro autodopravce při jednání se státními orgány a usiluje o zlepšování image silniční dopravy v očích veřejnosti, řekl Martin Špryňar.

Svaz dopravy představil na transport logistic jeho výkonný ředitel

Petr Kašík. Svaz v současnosti zastupuje 135 členských firem se 138 tisíci zaměstnanci. Jeho posláním je vytvářet podmínky pro rozvoj dopravního systému republiky, a to ve všech základních i příbuzných oborech. Jako nezisková organizace zaměstnavatelů svaz hájí obchodní, podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů.

Velmi dlouhou tradici speditérské činnosti, která sahá až do 19. století, zdůraznil výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR (SSL) Ing. Jan Ekl. SSL sdružuje 198 členů a sám je členem mezinárodních speditérských organizací FIATA a CLECAT. Posláním svazu je zastupovat členy a podporovat je v poskytování služeb zákazníkům. Svaz má dvanáct pracovních skupin, které zpracovávají problematiku jednotlivých dopravních oborů a další důležité otázky. Poskytuje rovněž konzultace v oblasti spedice a logistiky pro investory, kteří mají zájem o spolupráci s domácími firmami.

Česká logistika v praxi

Účastníci konference Český den na mnichovském veletrhu dále

vyslechli odbornou přednášku doc. Ing. Václava Cempírka, Ph. D., z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Česká logistika v kontextu EU včetně podílu evropského spolufinancování a seznámili se s evropským projektem best-Log, o němž referoval Ing. Jiří Kalenský ze společnosti Reliant. O nákladní dopravě Českých drah hovořil náměstek generálního ředitele ČD pro nákladní dopravu Ing. Rodan Šenekl. Zdůraznil, že silniční a železniční doprava nestojí proti sobě, ale mohou

se navzájem doplňovat. Terminál kombinované dopravy v Lovosicích představil zástupce ředitele odboru nákladní dopravy Generálního ředitelství Českých drah pro intermodální přepravy Ing. Pavel Špráchal a případovou studii řešení terminálu společnosti Hamé Josef Černý ze společnosti ICZ. Prezentaci projektů české logistiky zakončil Petr Felkner ze společnosti GCWare, který představil řešení vyvinuté pro fleet controlling.

Přítomnost i budoucnost logistiky

Bohatý doprovodný program plný konferencí, fór a workshopů podtrhl význam veletrhu transport logistic 2007. Nejvýznam­nější z doprovodných akcí byly mezinárodní konference Air Cargo Europe a mezinárodní konference marilog. Návštěvníci mnichovského veletrhu díky nim dostali možnost se seznámit prakticky se vším, co hýbe současnou logistikou v evropském a světovém kontextu a pohlédnout do její budoucnosti, na perspektivy, které se před tímto oborem otevírají. Logistika se stává stále více filozofií i praxí globalizovaného světa a tato její role se bude i nadále posilovat, zaznělo na mnichovském veletrhu z úst řady odborníků, podnikatelů i politiků.

transport logistic 2007 v číslech

Rostoucí význam veletrhu transport logistic dokumentují i předběžná čísla. Své výrobky či služby letos v Mnichově představilo 1580 vystavovatelů z 57 zemí, což oproti minulému ročníku v roce 2005 představovalo nárůst o 19 procent. Zvýšil se počet vystavovatelů ze zahraničí (plus 15 procent) a veletrh navštívilo 47 tisíc návštěvníků ze 113 zemí. Vzrostla také výstavní plocha – o patnáct procent na 86 tisíc čtverečních metrů.

Pavel Toman

spinner