Transport a Logistika a MSV poskytly aktuální obraz českého hospodářství

Na mezinárodním veletrhu Transport a Logistika a Mezinárodním strojírenském veletrhu, které na počátku října společně hostilo brněnské výstaviště, prezentovalo své výrobky a služby na dvě stě firem nejen z České republiky, ale i z dalších evropských zemí. Bienální veletrh se stal příležitostí k představení řady inovací v dopravě a logistice i v souvisejících oborech; v jeho rámci se jako již tradičně uskutečnila i řada významných odborných akcí.

Oba veletrhy slavnostně zahájil premiér Mirek Topolánek. Ve svém projevu zdůraznil potřebu větší podpory vzdělávání a výzkumu. Podle jeho slov vláda hodlá vytvářet takové prostředí pro podnikání a investice, které by firmám umožnilo zavádět inovace a podílet se na výzkumu chápaném ne jako luxus, ale „jako běžná součást podnikatelského myšlení“. Nutnost podpory vzdělávání a spolupráce průmyslu s vysokými školami zdůraznil i prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPD ČR) Jaroslav Míl. Význam logistiky při zahájení veletrhu nastínil prezident Evropské logistické asociace (ELA) Roland Dachs, který v Brně představil i svou vizi dalšího rozvoje logistického oboru. Logistika podle jeho slov musí „spočívat na spolupráci a nesmí opomíjet problémy životního prostředí“.

Sněm SPD ČR žádal odvahu ke změnám

Otázkami politického vývoje v České republice a jeho dopady na hospodářství země se zabýval sněm SPD ČR, který se v rámci veletrhu Transport a logistika / MSV uskutečnil první den konání veletrhu. Prezident svazu Jaroslav Míl zdůraznil nutnost ekonomických reforem, které musí vláda provést. „Právě změna, nebo chcete-li odvaha ke změnám, je to, co dává vývoji sílu; byla vždy motorem úspěšného vývoje,“ řekl Jaroslav Míl. Členové svazu na sněmu upozornili na problémy, které český průmysl a dopravu trápí. Patří mezi ně například rostoucí nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců: chybějící pracovníci, technici, konstruktéři, IT specialisté a řada dalších nedostatkových profesí představují pro další rozvoj českých podniků stále závažnější překážku. Řešením by mohlo a mělo být větší otevření pracovního trhu. Členové svazu proto na sněmu přivítali projekt zelených karet, který připravuje vláda.

Konference zdůraznila roli logistiky

V rámci bohatého doprovodného programu veletrhu se uskutečnila již tradiční mezinárodní Logistická konference, kterou každoročně v průběhu veletrhu Transport a logistika nebo Mezinárodního strojírenského veletrhu pořádá Česká logistická asociace (ČLA). Letošní, již dvanáctý ročník nesl název Logistika – zdroj přidané hodnoty, úspěšné logistické projekty

v ČR. „Ještě před zhruba dvaceti či třiceti lety znamenala logistika něco jako skladování,“

řekl ve svém vystoupení na konferenci prezident ELA Roland Dachs. „Dnes již zasahuje téměř do všech oblastí a také díky ní je možné v současnosti prodat prakticky cokoli kdekoli na světě,“ dodal.

Novinky přijely do Brna po kolejích

Veletrh Transport a Logistika již tradičně do-plňovala expozice kolejových vozidel na veletržním kolejišti u pavilonu A. Nutno ovšem přiznat, že opravdová novinka s velkým N letos

v Brně – stejně jako v posledních letech – opět chyběla. Řídící vůz řady 954 z firmy Pars nova Šumperk již v Brně k vidění byl, i když bez oddílu I. třídy. Třívozová Regionova ani rekonstruovaný motorový vůz ze Zvolena již nemohly situaci příliš zachránit stejně jako další rekonstrukce motorové lokomotivy od firmy CZ Loko. Zkrátka Brno pro prezentaci skutečných novinek na kolejích příliš netáhne.

Systém dopravních informací se rozvíjí

Společný projekt ministerstev dopravy, vnitra, Ředitelství silnic a dálnic a dalších subjektů – Jednotný systém dopravních informací pro Českou republiku – byl součástí panelové diskuse pod názvem Budování mýtného systému a využití telematických funkcí v ČR. Cílem systému je podle jeho koordinátora Jana Zváry soustředit na jednom místě dopravní informace o všech důležitých událostech, které mají vliv na plynulost a bezpečnost silničního provozu, například o dopravních nehodách, objížďkách, kolonách, sjízdnosti komunikací a řadě dalších věcí. Jan Zvára zdůraznil, že budování systému je na dobré cestě, prakticky pouze chybí optimalizovat přístup řidičů k informacím.

O veletrhy byl velký zájem

Obě akce – Mezinárodní strojírenský veletrh a veletrh Transport a Logistika – navštívilo podle předběžných údajů akciové společnosti Veletrhy Brno zhruba sto tisíc lidí. Na obou veletrzích přijelo představit své výrobky a služby 2100 vystavovatelů z 32 zemí. Podíl zahraničních vystavovatelů letos dosáhl téměř 36 procent.

(pat/tj)

spinner