Ing. Radim Tichý (Veletrhy Brno) pro DN

Stavební veletrhy i letos potvrdí své prvenství ve střední Evropě

Stavební veletrhy i letos potvrdí své prvenství ve střední Evropě

Evropská federace stavebního průmyslu považuje Stavební veletrhy Brno za jediný stavební veletrh mezinárodního významu ve střední a východní Evropě s vysokým zastoupením odborné veřejnosti. Jde o špičkovou akci dokonce světového formátu, pravidelně se jí zúčastňuje okolo 1300 vystavovatelů z celého světa. O tom, co ve dnech 12. až 16. dubna v Brně přinese nadcházející 16. ročník Mezinárodního stavebního veletrhu IBF a dalších doprovodných veletrhů, jsme hovořili s ředitelem projektu Ing. Radimem Tichým.

*** „Stavební veletrhy Brno jsou jednou z pěti největších akcí stavebního oboru vůbec a jediným stavebním veletrhem me-zinárodního významu ve střední a východní Evropě. Co přinese jejich nadcházející ročník?“ ***

„Nadcházející ročník komplexu Stavebních veletrhů Brno přinese ucelené informace ze všech oborů stavebnictví, technického zařízení budov a interiéru. Letos je tato nabídka doplněna o komunální technologie, prezentaci investičních a inovačních příležitostí jednotlivých regionů. Souběžně se Stavebními veletrhy Brno se v tradičním jarním termínu – od 12. do 16. dubna – uskuteční i Mezinárodní veletrh interiéru a bydlení MOBITEX, Mezinárodní veletrh investic, podnikání a rozvoje v regionech URBIS INVEST a Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb URBIS TECHNOLOGIE.“

„Přiblíží se letos komplex veletrhů rekordnímu ročníku 2008 s 1500 v­ystavovateli?“

„Jakékoliv porovnání jednotlivých ročníků veletržních akcí je velmi těžké – veletrhy jsou obrazem situace a stavu daného oboru. Není možné posuzovat pouze počty vystavovatelů nebo metry výstavní plochy. S ohledem na to mohu říci, že nadcházející Stavební veletrhy Brno 2011, které se konají v absolutně odlišných podmínkách než v roce 2008, potvrdí své prvenství mezi stavebními veletrhy nejen v rámci České republiky, ale i v celé střední a východní Evropě.“

„Jaké jste letos zvolili zvýrazněné téma veletrhu?“

„Zvýrazněnými tématy letošního ročníku Stavebních veletrhů Brno jsou celosvětově atraktivní témata energeticky úsporného stavění, úspor energií, alternativních zdrojů energií a vytápění. Všechna témata jsou rozvíjena pod společným souhrnným názvem Green Building. Energeticky úsporná řešení budou prezentována jak na stáncích vystavovatelů, tak i v odborném doprovodném programu, který je již tradičně připravován s odbornými asociacemi a partnery veletrhu. A samozřejmě to bude také největší prezentace oboru stavebních strojů ve střední a východní Evropě.“

„Co nového veletrh nabídne pro zájemce o stavební stroje a dopravní prostředky pro stavebnictví?“

„V letošním roce se obor stavebních strojů a dopravních prostředků pro stavebnictví představí na jarních Stavebních veletrzích Brno opět v celé své kráse. V minulých dvou letech se tento obor prezentoval na veletrzích v Paříži a Mnichově. Stavební stroje budou vystaveny na volných plochách P a Z. Letošní novinkou v umístění, která bude jistě lahodit oku návštěvníka, bude prezentace krásy stavebních strojů hned za hlavní vstupní branou do areálu brněnského výstaviště, tedy netradičně na volných plochách v okolí pavilonu A.“

„Stavební veletrhy tradičně doprovází bohatý odborný program. Co nabídne vedle pravidelného kongresu Mosty? Bude se například opět zabývat projekty PPP?“

„Tradiční součástí Stavebních veletrhů Brno je odborný doprovodný program, na němž mají všichni zájemci možnost získat zaručené aktuální informace ze všech oborů stavebnictví a technického zařízení budov. Za všechny mohu jmenovat například seminář Systémy TZB pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, konferenci Energie v budovách a komplexech budov a Bezbariérové užívání staveb z pohledu právních předpisů a technických norem. Nejnovější poznatky související s mosty přinese tradiční mezinárodní sympozium MOSTY 2011, již tradiční praktické ukázky protipovodňových opatření budou probíhat v bazénu před pavilonem Z. Novinkou je letos salon obchodních příležitostí KONTAKT – KONTRAKT 2011, který je další možností pro vystavovatele a návštěvníky veletrhu, jak se představit potenciálním zákazníkům.

Velmi aktuální a zajímavá bude zahajovací konference Stavebních veletrhů Brno, konference Dopravní infrastruktura a krize. Je řešením PPP? Nad konferencí převzal záštitu ministr dopravy České republiky Vít Bárta a uskuteční se první den veletrhu. Bude se věnovat dvěma základním okruhům, a to strategii státu při financování potřebné dopravní infrastruktury a představení konkrétních, již realizovaných PPP projektů jak u nás, tak i v zahraničí. Konference se zúčastní ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Janovský, slovenský ministr dopravy Ján Figeľ, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR Václav Matyáš, ředitel Asociace PPP Vladimír Sloup a mnozí další.

Nabídku vystavovatelů a odborný doprovodný program doplňují nezávislá odborná poradenská centra, která budou pro všechny zájemce otevřena po celou dobu konání veletrhu. Připravujeme je ve spolupráci s odbornými partnery a svazy. V letošním roce se mohou návštěvníci těšit například na poradenská Centra pasivního domu, kde budou mít návštěvníci po celou dobu konání veletrhu jedinečnou možnost získat zaručeně odborné odpovědi na své otázky, které se mohou týkat všech oborů tzv. green buildingu. S novinkami ze světa stavebních materiálů, nové legislativy a jejich dopadů na vydání stavebního povolení nebo provoz budovy se budou moci seznámit ve Stavebním centru Stavebních veletrhů Brno – na stánku České komory autorizovaných inženýrů a techniků a Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR.“

„Loni poprvé nebyl součástí komplexu Stavebních veletrhů Brno v zemích střední a východní Evropy jedinečný projekt veletrhu URBIS INVEST, ale letos se opět uskuteční v termínu Stavebních veletrhů. Je to tak, že se vyčlenění prezentace technologií pro města a obce, investic, financí a realit neosvědčilo?“

„Hlavním tématem Mezinárodního veletrhu investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech URBIS INVEST 2010 byly regionální inovační strategie, inovační potenciál a podpora podnikání v jednotlivých regionech. Návaznost na Mezinárodní strojírenský veletrh je tedy zřejmá – prohloubení spolupráce mezi jednotlivými subjekty – kraji, vysokými školami, výzkumnými centry a samozřejmě podnikatelskými subjekty. Tématem, které je pro komunální sféru prioritní pro letošní rok, jsou témata brownfields, potenciál a rozvojové plány jednotlivých regionů a samozřejmě investiční příležitosti, tedy témata, která se prolínají s komplexem Stavebních veletrhů Brno. Od konání veletrhů URBIS INVEST a TECHNOLOGIE v tradičním jarním termínu, tedy souběžně se Stavebními veletrhy Brno, si slibujeme rostoucí míru spokojenosti nejen vystavovatelů, ale i návštěvníků těchto veletrhů, a prohloubení synergického efektu těchto vzájemně se doplňujících veletržních akcí.“

Luboš Spálovský

spinner