Ing. Jiří Rousek (BVV) pro DN

„Součástí čtvrtého ročníku veletrhu bude konference o úspěšných českých logistických projektech“

Příští týden se na brněnském výstavišti uskuteční 49. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV), vrcholné výstavní akce oboru v celé střední a východní Evropě. Souběžně s ním bude výstaviště patřit také bienálnímu veletrhu Transport a Logistika, který se v Brně koná teprve počtvrté, ale za krátkou dobu své existence si již dokázal získat značné renomé. O výhodách unikátního spojení strojírenského a logistického veletrhu a zájmu, který o specializovanou přehlídku dopravy a logistiky projevují domácí i zahraniční vystavovatelé, jsme hovořili s obchodním ředitelem MSV Ing. Jiřím Rouskem.

„Posledního ročníku veletrhu Transport a Logistika se zúčastnilo již 210 vystavovatelů, z toho 60 zahraničních. Jakou účast očekáváte letos? Bude letošní Trans-port a Logistika opět větší než před dvěma lety?“

„Očekáváme přes dvě stě vystavujících firem. Téměř tři desítky vystavovatelů z tuzemska i zahraničí přijedou do Brna poprvé. Tito noví vystavovatelé se budou prezentovat především v oboru informačních systémů pro logistiku a řízení podnikových procesů.“

„Jaké novinky letos v Brně na vystavovatele i návštěvníky čekají? Přinese čtvrtý ročník nějakou zásadní změnu, nebo jste se rozhodli koncepci veletrhu již jen mírně dolaďovat?“

„Žádné zásadní změny nechystáme, ale každý ročník je v něčem jiný. Průběžně například pokračuje trend posilování prezentace logistického softwaru. Mění se tak struktura vystavovatelů a stále větší zastoupení získávají firmy v oboru telematika, komunikační, informační a řídicí systémy pro logistiku.

Řada novinek je samozřejmě v doprovodném programu. Zajímavou akcí bude například dvoudenní ko-operační setkání Kontakt – Kontrakt 2007, Matchmaking Event v rámci mezinárodního projektu match2succeed. Toto obchodní a investiční fórum evropských regionů organizuje Regionální hospodářská komora Brno. K dvoustranným obchodním schůzkám s přesným časovým harmonogramem se sejde na 250 firem z 24 zemí celé Evropy. Zájemci o obchodní jednání šitá přímo na míru podle principu nabídky a poptávky se mohli do 15. září registrovat na internetové stránce www.b2fair.com.

Další novinkou je kontaktní centrum Cluster.Net, kam se budou moci obracet zájemci o problematiku zakládání a rozvoje průmyslových klastrů, ale také o konzultace problémů týkajících se zahraniční spolupráce v obchodní i technologické oblasti. Příznivci umělé inteligence se zase mohou těšit na robotický fotbal, který v Brně premiérově předvede mistr světa v této disciplíně, družstvo Technické univerzity Vídeň.“

„Čtvrtý ročník již dává příležitost k ohlédnutí. Jak se v pohledu zpět osvědčilo spojení obou veletrhů? A nezasloužila by si oblast dopravy a logistiky samostatný termín každoročně?“

„Reakce vystavovatelů naznačují, že zvolená cesta byla správná. Zejména firmy z oblasti logistiky si pochvalují, že jim spojení s Mezinárodním strojírenským veletrhem umožňuje získat zákazníky z různých průmyslových oborů. Platí to i naopak, pro strojírenství je dnes logistika nesmírně zajímavá a má pro ně bezpochyby vysoký potenciál. Logistika se u nás uplatňuje především v logistických centrech zaměřených na kompletaci, rozvoz atd., zatímco vnitropodniková logistika ve strojírenských i jiných firmách je podle mého názoru teprve na počátku rozvoje.

Pokud jde o frekvenci: dvouletá periodicita veletrhu Transport a Logistika podle našich zjištění vyhovuje většině vystavovatelů, i když velká část z nich se v mezidobí účastní i Mezinárodního strojírenského veletrhu.“

„Jaká bude letos skladba vystavovatelů z hlediska oboru a země původu?“

„Zahraničních vystavovatelů bude více než jedna čtvrtina. Podle posledních údajů přijedou firmy ze sedmnácti zemí, vedle České republiky především z Německa, Slovenska, Rakouska a Polska. Pokud jde o obory, zajímavá je široká účast blízkých námořních přístavů a společností lodní dopravy. V Brně budou vystavovat Česko-saské přístavy, přístavy Sassnitz, Rostock, Hamburk, Štětín, Split, slovinský Koper, finský rejdař Finnlines a Slovenská plavba a pří-stavy. Zájem ze zahraničí je vyšší i v oblasti železnice. Vedle Českých drah se tak letos v Brně představí železniční dopravci z Německa, Polska, Ruska a Ukrajiny.“

„Které obory budou letos na veletrhu Transport a Logistika nejvíce zastoupeny? Jak se průběžně mění struktura vystavovatelů a jejich exponáty?“

„Tradičně nejsilnější zastoupení má manipulační technika, návštěvníky letošního ročníku veletrhu čeká opravdu reprezentativní přehlídka dopravních a zdvihacích vozíků českých, evropských i asijských značek. A jak už bylo řečeno, vzrostl podíl dopravního a logistického ,softwaru‘, to znamená spedice, služeb pro dopravu, komunikačních a řídicích systémů pro logistiku, telematiky a podobně.“

„Co bude v Brně čekat na návštěvníky? Ohlásili již vystavovatelé z oblasti dopravy, spedice, logistiky a výroby dopravní a manipulační techniky a softwarových řešení, s jakými premiérami a zajímavými novinkami do Brna přijedou?“

„Pokud jde o exponáty, většina vystavovatelů si své hlavní ,trumfy‘ schovává až na veletrh, ale přesto víme o několika desítkách avizovaných novinek. Třeba v oblasti balení a přepravy se návštěvníci seznámí s novými systémy řízení vozového parku. Uvidí také nové paletové kontejnery z plastu, které unesou až 700 kilogramů a mohou nahradit kovové nebo dřevěné obaly, které nesplňují požadavky na čistotu dodávek. Řadu novinek vystavovatelé ohlásili také v oblasti skladování,

například regálové systémy pro skladování kol, poloautomatický skladovací a vyhledávací systém nebo automatizovaný odebírací systém. Zajímavé nové produkty do Brna přivezou také výrobci kolejových vozidel. Novinky jsou ohlášeny rovněž v oblasti logistického softwaru a telematických služeb, nové služby budou nabízet přepravní společnosti.“

„Průběžně se mění podíl pronajaté kryté a nekryté plochy. Pokračuje dále trend vyššího nárůstu zájmu o kryté plochy?“

„Ano, i když v případě veletrhu Transport a Logistika to tak docela neplatí. Některým oborům vzhledem k charakteru exponátů prezentace na volné ploše vyhovuje, to se týká třeba kolejové techniky, ale také rozměrné manipulační a montážní techniky. Proto na veletrhu Transport a Logistika zůstává podíl nekrytých ploch poměrně vysoký.“

„Bude vystavovatelům i letos sloužit dočasná montovaná hala U jako při posledním ročníku? Osvědčilo se toto řešení?“

„Letos je veletrh Transport a Logistika soustředěn do pavilonů Z, P a R a na přilehlé volné plochy. Kolejová a manipulační technika se bude prezentovat na plochách u pavilonu A. Montovanou halu jsme letos nevyužili.“

„Jaké body byste odborníkům doporučil z doprovodného programu letošního veletrhu?“

„Česká logistická asociace uspořádá ve dnech 2. a 3. října XII. mezinárodní logistickou konferenci na téma Logistika – zdroj přidané hodnoty, úspěšné logistické projekty v ČR. Dvoudenního setkání se zúčastní i prezident Evropské logistické asociace Roland Dachs, který veletrh oficiálně zahájí. Zajímavá určitě bude možnost nahlédnout do zákulisí úspěšně fungujících logistických center.

Ve středu 3. října se v Brně sejdou také odborníci na telematiku a mýtné systémy. Jednat se má o zkušenostech s výběrem mýta v České republice a plánech do budoucna jak u nás, tak na Slovensku a v dalších zemích. Diskuse bude věnována také možnostem využití telematických služeb v návaznosti na provoz mýtného systému například pro vyhledávání odcizených vozidel, měření rychlosti jízdy nebo poskytování dopravních a cestovních informací řidičům.

Velmi zajímavé bude Mezinárodní ekonomické fórum: Západ – Východ: integrace, rozvoj – investiční a obchodní perspektivy na východních trzích, které se uskuteční 1. a 2. října. Nabídne prezentace a diskusi o aktuálních tématech vzájemných ekonomických vztahů mezi rozvíjejícími se ekonomikami východní Evropy, zejména Ruska. Jednání bude probíhat v sekcích Energie – strategická surovina dneška, Energetické strojírenství, Bezpečnost energetických zařízení, Automobilový průmysl ve střední a východní Evropě, Investiční perspektivy na východních trzích a financování exportu a Perspektivy uplatnění mladé české technické ekonomické generace. Jednotlivé sekce vedou například Jiří Borovec (ČEZ), Detlef Wittig (Škoda Auto), František Janouch (fyzik), Miloš Zeman (bývalý předseda vlády ČR), Josef Tauber (Česká exportní banka), prof. Richard Hindls (VŠE Praha), prof. Karel Rais (VUT Brno) a další.

Dále jsme připravili například personalistický veletrh Kariéra 2007, který zájemcům o práci pomůže zprostředkovat kontakt s potenciálními zaměstnavateli. Na veletrhu se mohou v jediný den setkat s personalisty přibližně padesáti významných průmyslových firem, které hledají nové zaměstnance. Hlavním cílem projektu, který na výstavišti proběhne 3. až 4. října, je podpořit uplatnění čerstvých absolventů na trhu práce.“

„Každým rokem již tradičně přicházíte také s řadou nových služeb pro vystavovatele i návštěvníky. Jaké novinky jste připravili pro letošní ročník?“

„Letos návštěvníkům nabízíme nově možnost on-line registrace na internetu před jejich návštěvou veletrhu. Díky registrací získají zlevněnou vstupenku a bezplatně průvodce návštěvníka.

Poprvé na MSV bude v provozu nový vchod u pavilonu G2 v návaznosti na zastávku tramvajové linky číslo 1. A ještě jedna dopravní novinka: od července je otevřena nová křižovatka Hlinky u výstaviště, díky níž mohou návštěvníci veletrhu kolem areálu BVV projíždět plynuleji a bezpečněji.

Ve spolupráci se společností Steam Story Agency jsme pro návštěvníky, kteří nostalgicky vzpomínají na věk parních lokomotiv, připra-vili i skutečnou lahůdku. Ve středu 3. října mohou k cestě z Prahy přímo na brněnské výstaviště a zpět použít veletržní expres vedený parní lokomotivou Albatros. V třísetkorunové ceně jízdného je zahrnuta i vstupenka na veletrh.“ Luboš Spálovský

www.bvv.cz/translog

spinner