transport logistic 2011

Největší světová přehlídka oboru přiblíží i perspektivy „zelenélogistiky“

Největší světová přehlídka oboru přiblíží i perspektivy
„zelenélogistiky“

Vrcholným tématem letošního ročníku veletrhu transport logistic, který ve dnech 10. až 13. května v areálu nového mnichovského výstaviště pořádá výstavní společnost Messe München International (MMI), bude „zelená logistika“. Již během slavnostního zahájení 10. května budou o možnostech minimalizace ekologických dopadů logistiky na diskusním fóru jednat zástupci politiků a vedoucí manažeři předních poskytovatelů logistických služeb.

Účast přislíbili například německý spolkový ministr dopravy Peter Ramsauer, předseda představenstva Lufthansa Cargo Karl Ulrich Garnadt, předseda představenstva Deutsche Bahn Rüdiger Grube a předseda představenstva Imperial Logistics International Gerhard Riemann).

„Naším cílem je, aby výrazy jako ,trvale udržitelný rozvoj‘ nebo ,ekologická bilance‘ nebyly jen prázdnými pojmy z nějakých prohlášení, ale aby se začaly prosazovat do praxe,“ formuloval pozici většiny spedičních a logistických podniků již před zahájením veletrhu předseda představenstva německé společnosti Rhenus Klemens Rethmann. Je přesvědčen o tom, že lze úspěšně propojovat ekonomické a ekologické aspekty podnikání v oboru logistiky. Za možné cesty k dosažení tohoto cíle považuje například spojování toků zboží, vytváření multimodálních sítí a optimální využívání kapacit logistických zařízení. „Snížení ekologické zátěže nespočívá jen v nasazení emisně úspornějších vozidel nebo ve výstavbě ekologicky koncipovaných budov, ale také v efektivním využití stávajících technologií,“ poznamenal Klemens Rethmann.

O výsledcích již aplikovaných „ekologických“ přístupů poskytovatelů logistických služeb a budoucnosti „zelené“ logistiky budou diskutovat účastníci fóra 11. května v ha- le B3.

Perspektivy železniční dopravy

Během celého veletrhu se bude hovořit i o požadavku snižování emisí CO2 v nákladní dopravě, které si jako jednu ze svých priorit v této oblasti stanovila Evropská komise. Podle letos zveřejněné Bílé knihy dopravní politiky Evropské unie by se měl u dálkových nákladních přeprav na vzdálenost přes 300 kilometrů výrazně zvýšit podíl železnice a vnitrozemské vodní dopravy – do roku 2050 o plných 50 procent. O tom, jak je na to připravena železniční nákladní doprava v Evropě, se bude jednat hned na několika fórech v rámci doprovodného programu transport logistic 2011.

Na konferenci o evropských nákladních koridorech vystoupí 10. května od 13.00 hodin v hale B3 například předseda Společenství evropských železnic a provozovatelů železniční infrastruktury CER – SEŽ Johannes Ludewig. Svaz německých dopravních podniků VDV pozve zájemce a experty na fórum o evropské železnici 11. května do haly B2. Na další posilování železniční infrastruktury naléhají rovněž představitelé kombinované dopravy s poukazem na to, že jedině s rozsáhlou a efektivní infrastrukturou bude moci obor rozvinout svůj plný potenciál. O železniční infrastruktuře z pohledu kombinované dopravy budou diskutovat účastníci fóra 12. května v hale B2.

MariLOG a norské přístavy

Po hluboké globální krizi se těší z oživení i námořní doprava, o čemž svědčí i množství přihlášek rejdařství, přístavních podniků a dalších podniků námořního sektoru na letošní ročník transport logistic. Mnichov nabídne velmi reprezentativní přehlídku nejvýznamnějších podniků námořní logistiky z Hamburku, Brém, Rotterdamu, Antverp, Le Havre, Marseille a dalších přístavů. Na veletrhu budou i zástupci severojadranského přístavního sdružení NAPA. Poprvé se ve společné expozici v Mnichově představí norské přístavy. Součástí veletrhu bude 6. ročník mezinárodní konference námořní logistiky mariLOG 2011, na niž zve mediální skupina DVV 10. května do haly A4.

Důležitým fórem se bude prezentovat také letecká doprava. Pátý ročník konference Air Cargo Europe bude 11. května v hale A4 věnován především bezpečnosti. Samostatná sekce doprovodného programu veletrhu transport logistic 2011 bude věnována telematice. Je jasné, že čím více informací o čekacích dobách, nehodách, hustotě provozu a dalších aspektech budou řidiči a jejich vozidla předávat dispečinkům spedičních a logistických podniků, tím lépe bude možné na situaci reagovat a předcházet časovým i finančním ztrátám. Telematice bude věnováno diskusní fórum 12. května od 13.00 hodin v hale B3.

Zkušenosti jiných zemí a regionů

Na mezinárodní charakter nákladní dopravy a logistiky chtějí organizátoři transport logistics 2011 poukázat pomocí profilů perspektivních zemí a regionů. Budoucností obchodu s Afrikou se bude zabývat diskusní fórum 10. května od 15 hodin v hale B2. Potenciál Turecka jako mostu mezi Evropou a Blízkým východem přiblíží diskusní speciál 11. května od 15.00 hodin v hale A4. Jako země se silným logistickým sektorem se dále představí Francie a Rakousko.


Vedoucí světová akce v oboru spedice a logistiky je ideální příležitostí nejen pro navazování nových kontaktů. Slouží také k zveřejňování důležitých informací, přiblížení posledních trendů a výměně zkušeností. Posledního ročníku transport logistics 2009 se podle údajů Messe München International zúčastnilo 1764 vystavovatelů z 55 zemí a 48 tisíc návštěvníků ze 112 zemí.

n www.transportlogistics.de

spinner