EastLog 2009

Kongres přitáhl pozornost logistických profesionálů

Právě ekonomická krize a způsoby, jak jí mohou podnikatelé čelit, tvořily významnou část jednání kongresu. Doprava a logistika reagují nejcitlivěji na dění v ekonomice, a proto jsou současným vývojem významně zasaženy, zaznělo při zahájení kongresu.

České předsednictví a ekonomická krize

Třídenní program zahájil konferenční blok Setkání dopravy. Prvním z jeho dvou témat bylo české předsednictví Evropské unii ve vztahu k dopravě. V této části promluvil například zástupce Evropské komise Szabolcs Schmidt. Za velký úspěch českého předsednictví označil uzavření tzv. silničního balíčku, který si ČR předsevzala jako jednu ze svých priorit.

Na jeho slova navázal poslanec Evropského parlamentu Petr Duchoň, který naopak za hlavní slabinu českého působení v čele Evropy označil nestabilní domácí politickou situaci. „Během našeho předsednictví se na postu ministra dopravy ČR vystřídali tři lidé, což je vnímáno jako neobvyklé,“ poznamenal Petr Duchoň. „Přesto se českému předsednictví podařilo dosáhnout některých úspěchů při vytváření liberalizovaného a férové dopravního trhu,“ dodal.

Ve druhém tématu Setkání dopravy shrnul situaci, v níž se následkem hospodářské krize dopravní obor ocitl, prezident Svazu dopravy Ing. Jaroslav Hanák. Krize bude podle jeho slov dále postupovat a „podnikatelé si musejí pomoci především sami“. Situace však není jednoduchá, firmy mají problémy se získáváním půjček od bank a je třeba, aby také vláda v této situaci jednala a podniky podpořila. Svaz dopravy požaduje, aby stát podporoval vědu, aplikovaný výzkum a vzdělání. Rovněž pokládá za nutné nalézt finanční prostředky pro budování dopravní infrastruktury. Jinak hrozí zastavení desítek staveb, což samo o sobě znamená velké výdaje, řekl Ing. Jaroslav Hanák. Mezi další požadavky Svazu dopravy patří podle něj také flexibilnější zákoník práce.

Účastníci kongresu dále vyslechli viceprezidenta Světové federace spedičních svazů (FIATA) Ivana Petrova. Hlava světového sdružení spedi-térů zdůraznila nevyhnutelnost cyklických krizí pro vývoj světové ekonomiky a poukázala na podobnost současné situace s velkou

krizí 30. let minulého století. „Volný trh je slepý a spravedlivý je jenom z dlouhodobého hlediska,“ řekl Ivan Petrov a upozornil na to, že již nyní by firmy měly plánovat opatření pro opětný růst, který nastane, až krize skončí.

Business se nezastavil

Bohatý a různorodý program, který pořádající společnost Atoz Event pro kongres EastLog 2009 připravila, pokračoval řadou odborných přednášek a prezentací. O managementu firem v období krize hovořil například nezávislý krizový manažer Roman Rais a spolupráci s investory poodhalil Milan Kratina z agentury Ministerstva průmyslu a obchodu ČR CzechTrade.

Ani v období krize se nemusí obchod zastavit. Vysoce růstovou oblast představuje prodej na internetu. Tato zpráva byla leitmotivem případových studií společností Mironet, která obchoduje s elektronikou, a Astratex, která vede na internetu úspěšně obchod se spodním prádlem. Další témata zahrnovala například využití synergických efektů, kterých v logistice využívají dodavatelé automobilového průmyslu, či představení logistiky ve středoevropském regionu.

Stranou účastníků kongresu nezů-stalo ani téma radiofrekvenční identifikace (RFID) a jejího nasazení v logistice. O pilotním projektu RFID-EPC v oblasti paletového poolu hovořil Stephane Pique ze společnosti GS1 Europe. Projekt podle něj ukázal, jak je možné využívat RFID pro zlepšení kontroly palet a jejich sledovatelnost v průběhu logistických operací.

Bohatý program s řadou akcí

Tak jako v předcházejících ročnících ani letos nechyběly na programu kongresu EastLog tradiční akce jako Business Arena, Regionální dny (letos se uskutečnil seminář Maďarské sekce, který představil vývoj logistiky v Maďarsku) či Logistics HR Workshop, zaměřený na výměnu informací mezi HR manažery. V neposlední řadě kongres doplnily i odborné exkurze do vybraných logistických center.

Společnost Atoz Event účastníky kongresu pozvala také na desátý ročník Logistického Business Mixeru – prestižní společenské akce, která se uskutečnila v atraktivních prostorách pražské centrály společnosti Mercedes-Benz Česká republika. Na pozadí bohatého zábavného programu se v něm odehrála řada osobních setkání zástupců firem a neformálních rozhovorů s logistickými odborníky.

Jakkoli současná situace zdánlivě pořádání velkých logistických akcí nepřeje, EastLog 2009 ukázal, že kvalitní odborný program naplněný informacemi dokáže vzbudit zájem a přivést logistické profesionály ke společnému jednání. Pavel Toman

EastLog 2009 v číslech

l 690 návštěvníků kongresu

l 27 účastníků Logistics HR

Workshopu

l 337 účastníků Logistického Business Mixeru

l 30 mluvčích konference

l 8 programových bloků kongresu EastLog

l 7 navštívených logistických center

spinner