„Třetího ročníku veletrhu Transport a Logistika se zúčastní 220 firem, z toho šedesát zahraničních“

Ing. Jiří Rousek (BVV) pro DN

Příští týden se v Brně uskuteční 47. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV). Souběžně s ním bude brněnské výstaviště patřit také veletrhu Trans-port a Logistika, který se koná teprve potřetí, ale již při prvních dvou ročnících si získal značné renomé. O novinkách, které na návštěvníky výstaviště v průběhu obou veletrhů čekají, a o stále se zvyšujícím zájmu zahraničních vystavovatelů jsme hovořili s obchodním ředitelem MSV Ing. Jiřím Rouskem.

„Při posledním ročníku veletrhu Transport a Logistika jste pronajali 8,5 tisíce čisté výstavní plochy a zaregistrovali 12,5 tisíce odborných návštěvníků. Jaký je zájem letos?“ „Je jisté, že letošní, třetí veletrh Transport a Logistika překoná předchozí ročník počtem vystavovatelů i zahraničních účastníků. Očekáváme přes 220 firem, mezi nimi šedesát zahraničních. Počet zastoupených zemí se současně rozšířil ze čtrnácti na osmnáct. Počet vystavovatelů z Německa a Rakouska se dokonce zdvojnásobil. Poprvé budou na veletrhu Transport a Logistika vystavovat firmy z Rumunska, Španělska a Ukrajiny. Zájem návštěvníků očekáváme minimálně na úrovni posledního ročníku.“

„Jaké novinky čekají na vystavovatele a návštěvníky? Přinese třetí ročník nějakou zásadní změnu, nebo se koncepce veletrhu již jen evolučně dolaďuje?“ „Žádné zásadní změny zatím nechystáme, ale pozorně sledujeme přání vystavovatelů a jsme připraveni na ně reagovat. Ve spolupráci s odbornou veřejností a partnerskými svazy dotváříme konkrétní podobu každého ročníku včetně doprovodného programu a postupně zdokonalujeme nomenklaturu tak, aby co nejlépe vyhovovala potřebám našich klientů. Veletrh je poměrně široce koncipován, což dovoluje dílčí úpravy nomenklatury. Jednoduše řečeno: jak se bude rozvíjet doprava a logistika, tak se bude rozvíjet i náš veletrh.“

„Hlavním tématem posledního ročníku byl vstup země do EU. Bude mít i letošní ročník nějaký podobný leitmotiv?“ „Členství v Evropské unii se bude promítat i do podoby letošního ročníku. Po rozšíření Evropské unie a následném nárůstu mezinárodní obchodní výměny se v nových členských státech zvýšila poptávka po dopravních a logistických službách. Stále více průmyslových firem hledá řešení svého logistického problému, což byl vlastně i původní důvod, proč jsme oba veletrhy termínově spojili. Ukazuje se, že to byla správná volba. Logistické společnosti právě na Mezinárodním strojírenském veletrhu nacházejí nové klie-nty a veletrh Transport a Logistika se i díky tomu velmi úspěšně rozvíjí.“

„Projevil se vstup České republiky do Evropské unie i na skladbě zahraničních vystavovatelů?“ „Jak už jsem uvedl, zájem zahraničí o veletrh letos vzrostl, což nás samozřejmě velmi těší. Potvrzuje se tak, že veletrh začíná pronikat do mezinárodního povědomí, což je velmi důležité. Český trh je příliš úzký a pro další rozvoj veletrhu je zahraniční účast nezbytná. Proniknout na zavedené evropské trhy není až tak snadné, naopak region střední a východní Evropy se perspektivně rozvíjí a tlačí se sem mnoho západoevropských firem. Naším cílem je, aby se obchodní branou na tyto nové trhy stal právě veletrh Transport a Logistika. Důležitá je pro nás také zahraniční návštěvnost a i ta po rozšíření EU roste. V loňském roce na MSV přesáhla 12 tisíc osob, což znamená, že ze zahraničí přijelo rekordních 11,5 procenta z celkového počtu 105 tisíc návštěvníků. Výrazně vzrostl zájem návštěvníků z některých západoevropských zemí, ale na druhé straně i třeba z Ukrajiny, Chorvatska a dalších. Ve snaze přivést na veletrh maximum zahraničních odborníků pokračujeme a letos očekáváme další nárůst jejich počtu.“

„Co v Brně bude čekat na návštěvníky? Ohlásili již vystavovatelé s jakými premiérami a zajímavými exponáty do Brna přijedou?“ „Exponátových novinek opět bude dlouhá řada. Společnost Pars Nova Šumperk připravuje na veletrh slavnostní křest prototypu regionální nízkopodlažní jednotky pro kolejovou dopravu Regio Nova, novinky v oblasti dopravních vozíků ohlásily například firmy Phoenix Zeppelin nebo premiérový vystavovatel z Velké Británie, společnost Clares, a tak bych mohl pokračovat ještě hodně dlouho. Návštěvník v tomto směru určitě nebude zklamán, protože se oproti minulým ročníkům přihlásilo několik desítek nových vystavovatelů. Další novinky přinese velmi kvalitní odborný doprovodný program. Ve spolupráci s Českou logistickou asociací pořádáme jubilejní, 10. logistickou konferenci, která se doposud konala v Praze. Program jejího dvoudenního jednání je velmi obsáhlý a bude se týkat zejména úlohy logistiky při optimalizaci výrobních soustav, standardizace, aktuálních trendů v oblasti skladové a manipulační techniky a zajímavých logistických projektů.“

„Vyvíjí se v průběhu času nějak zásadně oborové zastoupení vystavovatelů? Jaké budou letos na veletrhu Transport a Logistika nejvíce zastoupené obory a exponáty?“ „Nejvíce firem se opět prezentuje v oblasti manipulační techniky, z komodit zřejmě vedou dopravní a zdvihací vozíky. Na druhé straně ovšem pociťujeme, že se náplň veletrhu rozšiřuje od logistického a dopravního hardwaru k softwaru. Nárůst počtu vystavovatelů registrujeme především v oblasti telematiky a informačních systémů pro logistiku, nové firmy se hlásí také v oborech manipulač-ní techniky, skladovacích zařízení a spedice.“

„Průběžně se mění podíl pronajaté kryté a nekryté plochy. Pokračuje dále trend vyššího nárůstu zájmu o kryté plochy?“ „Ano, stále více firem dává přednost vystavování tzv. pod střechou, i když na Transportu a Logistice tento trend zatím není tak silný jako třeba na MSV. Právě tento vývoj nás vedl k rozhodnutí postavit na volné ploše A novou montovanou halu U pro vystavovatele veletrhu Transport a Logistika. Poměr kryté a nekryté plochy je tak na letošním ročníku přibližně vyrov-naný.“

„Nepředstavuje tato montovaná hala jen přechodné, provizorní řešení? Zajistí dostatečný komfort pro vystavovatele a návštěvníky?“ „Je to přechodné řešení, ale přesto nejde o žádnou náhražku. V hale U nabízíme plnohodnotnou výstavní plochu na velmi atraktivním místě přímo v centru areálu. Expozice veletrhu dopravy a logistiky tak návštěvníci naleznou v kompaktním a navazujícím prostoru pavilonu A1, haly U a volné plochy A.“

„Domníváte se, že je region dostatečně silný na souběh dvou stejně tematicky zaměřených (a téměř stejně pojmenovaných) velkých výstav v průběhu necelého půl roku – v Mnichově a v Brně?“ „Mnichovský veletrh respektujeme jako největší v Evropě. Víme, že metry čtverečními ani zastoupením firem se s ním nemůžeme srovnávat, stejně jako nelze srovnávat český a německý trh. Transport a Logistika Brno je orientován na klientelu ze střední a východní Evropy, prezentuje nabídku v oblasti dopravy a logistiky pro Českou republiku a další státy východního bloku. Jestliže Mnichov je prestižní veletrh určený specialistům, výhodou Brna je zase širší záběr, protože díky spojení s Mezinárodním strojírenským veletrhem mohou vystavovatelé oslovit i jiné typy klientů. Ukazuje se, že oba veletrhy mohou bez problémů existovat vedle sebe.“ (spa)

spinner